วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ให้การต้อนรับ นายบัญชา โคตรแก้ว ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารจาก วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และได้เข้าเยี่ยมชมแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยมีครูเกียรติชัย สาริยะสุนทร หัวหน้าแผนกวิชาให้การต้อนรับ

ติชม

สร้างโดย :


power

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไฟฟ้ากำลัง