ในวันที่ 10-13 ตุลาคม 2565 โครงการนิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการและศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ของแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ติชม

สร้างโดย :


power

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไฟฟ้ากำลัง