วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 นักเรียนระดับมัธยมศึกษปีที่ 3 จากโรงเรียนสิงห์สมุทร จำนวน 14 คน เข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและWork shop ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ติชม

สร้างโดย :


power

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไฟฟ้ากำลัง