ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พร้อมด้วยนายบดีรัฏฐ์ ฐิติวิชญ์ภูวเสฏฐ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ลงพื้นร่วมกับ ดร.สถิระ เผือกประพันธ์ สมากชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 8 และอาสาบ้าน บ้าน ในการร่วมมือช่วยกันปรับปรุงห้องน้ำของผู้สูงอายุในชุมชน

ติชม

สร้างโดย :


Information

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ