ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับภาค งานประเมินผลงาน 'สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา' สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

ติชม

สร้างโดย :


Information

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ