ปฐมนิเทศน์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดย อาจารย์จิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ติชม

สร้างโดย :


Aj-ploy

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์