ติชม

หวัดดีคับชื่อไร อ่า บ้านอยู่ตลาดใช้ป๊ะ

ตั้งโดย : Apivat_k
10 ปี ที่ผ่านมา
... :)

ตั้งโดย :
10 ปี ที่ผ่านมา
โครงยังไม่ส่งนะ ส่วนวิธีทำ..นั้น ถ้าครูไปดูไม่ได้ให้ถ่าย วีดี โอ หรือ ทำ CD มาส่ง นำเสนอโครงการเป็น PowerPiont

ตั้งโดย : napart
10 ปี ที่ผ่านมา
คัยหว่า

ตั้งโดย : civic
11 ปี ที่ผ่านมา

สร้างโดย :


Wan_HT

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การโรงแรมและการท่องเที่ยว