การใช้ภาษาไทยในการเขียนหนังสือราชการ

ขออนุญาต - จะใช้ในกรณีที่เป็นการขอในเรื่องทั่วๆ ไป ที่มีระเบียบอยู่แล้ว เช่น... ขออนุญาตลาพักผ่อน ขออนุญาตใช้ห้องประชุม ขออนุญาตให้บุคลากรไปเป็นวิทยากร เป็นต้น

ขออนุมัติ    - จะใช้กรณีที่เป็นเรื่องสําคัญเฉพาะเรื่อง หรือต้องมีการเบิกจ่ายเงิน เช่น...  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติเบิกเงินทดรองราชการ เป็นต้น

คลิกลิ้งค์ เพื่อเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม  

                      no

www.tatc.ac.th/files/11030920201023792_23011214143233.pdf

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Plan

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ