ประกวดคลิป หัวข้อ 'อาหารจานโปรด'

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ 5 ผู้กำกับดัง คุณธนิตย์ จิตนุกูล, คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว, คุณบัณฑิต ทองดี, คุณราเชนทร์ ลิ้มตระกูล และ คุณณภัทร ตั้งสง่า ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป หัวข้อ 'อาหารจานโปรด' ชิงรางวัลชิงรางวัลมูลค่ารวม 400,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 'บัวหลวงทองคำ'

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผ่านสื่อภาพยนตร์ที่มุ่งนำเสนอ “อาหารจานโปรด” ทั่วไทย
 • เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับธุรกิจร้านอาหารภายในประเทศ
 • เพื่อช่วยส่งเสริมการเป็นนักสื่อสารออนไลน์อย่างมืออาชีพให้กับ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

ประเภทการประกวด

 • ประเภทนักเรียน นักศึกษา
 • ประเภทบุคคลทั่วไป

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน

 • การประกวดประเภททีม จำกัดจำนวนสมาชิกไม่เกิน 5 คนต่อทีม (โดย 1 ทีมสามารถส่งได้ 1 ผลงาน)
 • ผู้สมัครประเภทนักเรียน นักศึกษา ไม่จำกัดอายุแต่ให้อยู่ในสถานะการเป็นนักเรียน นักศึกษา
 • ผู้สมัครประเภทบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดระดับการศึกษา ไม่จำกัดอายุ

คุณสมบัติของคลิปที่จะส่งเข้าเพื่อทำการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร 'ผู้กำกับน้อย'

 • จัดส่งคลิปแนะนำ 'อาหารจานโปรดของคุณ' จากร้านอาหาร ที่มีอยู่ทั่วประเทศ
 • จัดทำด้วยโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆ ควรถ่ายทำในรูปแบบแนวนอน ขนาด 16:9
 • ความยาวคลิปไม่ต่ำกว่า 1 นาที แต่ไม่เกิน 3 นาที ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 GB
 • ไฟล์นามสกุล MP4, MOV
 • ที่อยู่ของร้านอาหารที่แนะนำ
 • End Credit เป็นโลโก้ โครงการ “จานโปรด Episode ลับ” ดาว์นโหลดได้ที่ https://bit.ly/3vRx2J3
 • จัดส่งคลิปมาได้ที่ www.จานโปรด.com

คุณสมบัติของผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในการอบรมหลักสูตร “ผู้กำกับน้อย”

 • คลิปที่จัดส่งมาผู้จัดการภาค/สาขา จะเป็นผู้คัดเลือกและการันตีความอร่อยของเมนูที่แนะนำ
 • ผู้กำกับภาพยนตร์ทั้ง 5 ท่าน จะเป็นผู้คัดเลือกทีมที่มีคุณสมบัติเข้าเรียนหลักสูตร “ผู้กำกับน้อย”
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กติกาการประกวดภาพยนตร์สั้น

 • จัดการประกวดภาพยนตร์สั้น ประจำปี 2565 กำหนดหัวข้อ 'จานโปรด Episode ลับ'
 • ผลงานภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความยาวไม่เกิน 5 นาทีเท่านั้น (รวมเครดิต)
 • ไฟล์ผลงานต้นฉบับที่ส่งจะต้องเป็นสกุล MP4 แบบ Full HD Widescreen ค่าความละเอียดไม่ตํ่ากว่า 1920 x 1080 พิกเซล ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 GB
 • รูปแบบการนำเสนอภาพยนตร์สั้น ต้องมีเนื้อหา ที่มีความเหมาะสม ไม่มีความรุนแรง และหมิ่นบุคคล องค์กรและสถาบันต่างๆ
 • การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น ด้วยองค์ประกอบต่างๆ เช่น ภาพ เสียง กราฟิก เป็นต้น ต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
 • กรณีตรวจพบภายหลัง หากพบข้อมูลเป็นเท็จและละเมิดลิขสิทธิ์ ทางผู้จัดโครงการสามารถริบคืนรางวัล
 • ผลการตัดสินถือเป็นสิทธิขาดของคณะกรรมการตัดสินและผู้จัดโครงการ

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 มิ.ย. 2565
  • ส่งคลิปผลงานได้ที่ www.จานโปรด.com
  • ทำการตั้งชื่อ file คลิปที่ส่งเป็น “ชื่อทีม_ชื่ออาหาร”
 • การคัดเลือกและประกาศผลรางวัล
  • 27 มิ.ย. 2565 ประกาศรายชื่อ 50 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตร “ผู้กำกับน้อย”
  • 11-12 ก.ค. 2565 จัดอบรมหลักสูตร “ผู้กำกับน้อย” ให้กับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 50 ทีม (ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM)
  • 13 ก.ค.- 31 ก.ค. 2565 ผู้เข้าร่วมอบรมจัดทำภาพยนตร์สั้น เพื่อส่งชิงรางวัล ตามโจทย์ที่กำหนด
  • 1 ส.ค. 2565 เวลา 23.59 น. ปิดรับผลงานส่งเข้าชิงรางวัล
  • 9 ส.ค. 2565 ตัดสินภาพยนตร์สั้นในโครงการ ดูภาพยนตร์ พร้อมวิจารณ์และตัดสินพร้อมมอบรางวัล

รางวัลการประกวด

 • ประเภทนักเรียน นักศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ 'ผู้กำกับน้อยยอดเยี่ยม' จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 'บัวหลวงทองคำ'
  • รางวัลชนะเลิศหนังสั้นยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 'บัวหลวงทองคำ'
  • รางวัลรองชนะเลิศหนังสั้นยอดเยี่ยม จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลละ จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 'บัวหลวงทองคำ'
  • รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 'บัวหลวงทองคำ'
  • รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 'บัวหลวงทองคำ'
  • รางวัล Popular Vote - Social Mediaจำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 5,000 มูลค่าทั้งหมดรวม 25,000 บาท
 • ประเภทบุคคลทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ 'ผู้กำกับน้อยยอดเยี่ยม' จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 'บัวหลวงทองคำ'
  • รางวัลชนะเลิศหนังสั้นยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 'บัวหลวงทองคำ'
  • รางวัลรองชนะเลิศหนังสั้นยอดเยี่ยม จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลละ จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 'บัวหลวงทองคำ'
  • รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 'บัวหลวงทองคำ'
  • รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 'บัวหลวงทองคำ'
  • รางวัล Popular Vote - Social Media จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 5,000 มูลค่าทั้งหมดรวม 25,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • โครงการ “จานโปรด Episode ลับ” 5 ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง x ธนาคารกรุงเทพ
 • Website : www.จานโปรด.com
 • Facebook Fanpage : จานโปรด
 • Blockdit : จานโปรด
 • Instagram : janprod.bbl
 • Youtube : จานโปรด
 • Tiktok : janprod.bbl
 • Line OA : @janprod

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


media

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ