ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ 'ฉีกกรอบความคิดบนโลกอาชีพ ด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ'

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ 'ฉีกกรอบความคิดบนโลกอาชีพ ด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ' ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล

วัตถุประสงค์
เพื่อสะท้อนแนวคิดของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ที่มีต่อประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ถึงคุณค่า และประโยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดทางสังคม จนนำไปสู่การยอมรับในประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถให้กับกำลังแรงงานของประเทศไทย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดเพศและอายุ)
 • ส่งผลงานเป็นทีม โดยมีสมาชิกทีมละไม่เกิน 5 คน
 • ระบุชื่อทีมให้ชัดเจน

หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข

 • เป็นผลงานภาพยนตร์สั้นไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค ภายใต้หัวข้อ “ฉีกกรอบความคิดบนโลกอาชีพ ด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ” ความยาวไม่เกิน 3 นาที
 • จัดส่งผลงานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (.mov/.MPEG-4) ฉบับเต็ม คุณภาพผลงานความละเอียดตั้งแต่ Full HD 1080p - 4K
 • เครดิตท้ายผลงาน (end credit) ต้องมีโลโก้ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

วิธีการสมัคร

 • สมัครโดย การลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ได้ที่ : https://forms.gle/zMCx4Tb8fvefrtA77
 • ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียด พร้อมตั้งชื่อทีมให้ครบถ้วน
 • ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.tpqi.go.th และ Facebook : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • ส่งผลงานภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน 3 นาที ในรูปแบบไฟล์ ผ่านทาง E-Mail : pr-tpqi@tpqi.go.th โดยส่งผลงานได้หลังจากกิจกรรม Workshop ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 - วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 (เวลา 00.00น.)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัล Popular Voteเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • โทร : 06 3373 3926 Call Center / 06 1059 5309 ปวีณา /08 6981 2551 ชัยวัฒน์
 • Facebook : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • Website : www.tpqi.go.th
 • Line : ประกวดภาพยนตร์สั้น TPQI

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


media

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ