ประกวดเรื่องเล่าของ 'เด็กสมัยนี้'

คิด for คิดส์ - ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับ 101 Public Policy Think Tank (101 PUB) ขอเชิญเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องเล่าของ 'เด็กสมัยนี้' ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คำชี้แจงการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ให้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อเล่าเรื่องในหัวข้อ 'ชีวิตและความฝันของเด็กและเยาวชนไทย 2022”
 2. สามารถสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบใดก็ได้ เช่น งานเขียน ภาพ วีดีโอ หรือสื่ออื่น โดยผลงานต้องมีลักษณะตามรายละเอียดในข้อ 2-3
 3. แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภทอายุ ได้แก่
  • ประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี
  • ประเภทอายุ 16-25 ปี
 4. หมดเขตส่งผลงานในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2022 เวลา 23.59 น.
 5. ประกาศผลการประกวดในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2022 ทางเพจเฟสบุค คิด for คิดส์ - ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว
 6. การตัดสินใด ๆ เกี่ยวกับการประกวดของศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัวถือเป็นที่สิ้นสุด

รูปแบบผลงานส่งประกวดประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี

 1. งานเขียน: งานเขียนภาษาไทยไม่จำกัดรูปแบบ เช่น เรียงความ จดหมาย และเรื่องสั้น ซึ่งมีความยาว 500-1,000 คำ ส่งเป็นไฟล์สกุล .docx
 2. ภาพ: ภาพวาดด้วยมือหรือคอมพิวเตอร์ หรือภาพถ่ายความละเอียดสูง ส่งเป็นไฟล์สกุล .png หรือ .jpg โดยต้องแนบคำอธิบายภาพภาษาไทย ความยาว 50-150 คำ ส่งเป็นไฟล์สกุล .docx
 3. วีดีโอ: วีดีโอที่บันทึกด้วยกล้องหรือแอนิเมชันความยาว 1-2 นาที ส่งเป็นไฟล์สกุล .mp4
 4. สื่ออื่น: อาจแนบคำอธิบายผลงานภาษาไทย ความยาว 50-150 คำมาด้วย

รูปแบบผลงานส่งประกวดประเภทอายุ 16-25 ปี

 1. งานเขียน: งานเขียนภาษาไทยไม่จำกัดรูปแบบ เช่น เรียงความ จดหมาย และเรื่องสั้น ซึ่งมีความยาว 1,500-2,000 คำ ส่งเป็นไฟล์สกุล .docx
 2. ภาพ: ภาพวาดด้วยมือหรือคอมพิวเตอร์ หรือภาพถ่ายความละเอียดสูง ส่งเป็นไฟล์สกุล .png หรือ .jpg โดยต้องแนบคำอธิบายภาพภาษาไทย ความยาว 100-200 คำ ส่งเป็นไฟล์สกุล .docx
 3. วีดีโอ: วีดีโอที่บันทึกด้วยกล้องหรือแอนิเมชันความยาว 2-4 นาที ส่งเป็นไฟล์สกุล .mp4
 4. สื่ออื่น: อาจแนบคำอธิบายผลงานภาษาไทย ความยาว 100-200 คำมาด้วย

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง 29 พฤษภาคม 2565

รางวัลการประกวด
การประกวดแต่ละประเภทอายุจะมีการตัดสินให้รางวัลดังต่อไปนี้

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ลิขสิทธิ์และการใช้งานผลงานส่งประกวด

 1. ผลงานส่งประกวดทุกชิ้นเป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว
 2. ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัวอาจพิจารณาเผยแพร่ผลงานส่งประกวดในสื่อของศูนย์ฯ สื่อของ 101 Public Policy Think Tank และเว็บไซต์ The101.world รวมถึงจะใช้ในการศึกษาชีวิต ปัญหา และความคาดหวังของเด็กและเยาวชนไทยใน ค.ศ. 2022

ติดต่อสอบถาม

 • ทางอีเมล์: contact.101pub@gmail.com
 • ทางเฟสบุค: คิด for คิดส์ / ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณวรดร เลิศรัตน์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


media

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ