ประกวดคลิปวิดีโอสั้นผ่านแพลตฟอร์ม TikTok 'กอช. TikTok Contest'

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้นผ่านแพลตฟอร์ม TikTok 'กอช. TikTok Contest' ชิงเงินรางวัล

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการออมเงินกับ กอช.
 • เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทของ กอช. ในด้านการออมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
 • เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองทุนการออมแห่งชาติ

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • ผู้ที่มีบัญชีแพลตฟอร์ม TikTok
 • ประชาชนทั่วไป

หลักเกณฑ์ และหัวข้อการประกวด

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด
 • การผลิตผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ สไตล์ เทคนิคการถ่ายทำ เทคนิคการผลิต และการตัดต่อ สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ โดยมีความยาวไม่เกิน 1 นาที
 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้อง Tag มาที่บัญชี TikTok : กองทุนการออมแห่งชาติ พร้อมใส่ Hashtag กองทุนการออมแห่งชาติ (#กองทุนการออมแห่งชาติ)
 • ต้องเป็นผลงานที่อัพโหลดลง TikTok ในช่วงวันและเวลาของการประกวดแต่ละสัปดาห์เท่านั้น* (ไม่นับรวมยอดกดหัวใจเดิมที่เคยมี หากจะประกวดในสัปดาห์ใหม่ ต้องอัพโหลดคลิป VDO ใหม่)
 • จัดการประกวด จำนวน 6 หัวข้อ หัวข้อละ 4 ครั้ง ครั้งละ 1 สัปดาห์ ระยะเวลาการดำเนินการ ระหว่างเดือน เม.ย. – ก.ย. 65
  หัวข้อการประกวด
  • หัวข้อ 'กอช. คืออะไร'
   • สัปดาห์ที่ 1 : วันที่ 18 เมษายน – 22 เมษายน 2565
   • สัปดาห์ที่ 2 : วันที่ 25 เมษายน – 29 เมษายน 2565
   • สัปดาห์ที่ 3 : วันที่ 2 พฤษภาคม – 6 พฤษภาคม 2565
   • สัปดาห์ที่ 4 : วันที่ 9 พฤษภาคม – 13 พฤษภาคม 2565
  • หัวข้อ 'ออมกับ กอช. แล้วได้อะไร'
   • สัปดาห์ที่ 1 : วันที่ 16 พฤษภาคม – 20 พฤษภาคม 2565
   • สัปดาห์ที่ 2 : วันที่ 23 พฤษภาคม – 27 พฤษภาคม 2565
   • สัปดาห์ที่ 3 : วันที่ 30 พฤษภาคม– 3 มิถุนายน 2565
   • สัปดาห์ที่ 4 : วันที่ 6 มิถุนายน – 10 มิถุนายน 2565
  • หัวข้อ 'สิทธิประโยชน์ของ กอช. '
   • สัปดาห์ที่ 1 : วันที่ 16 พฤษภาคม – 20 พฤษภาคม 2565
   • สัปดาห์ที่ 2 : วันที่ 23 พฤษภาคม – 27 พฤษภาคม 2565
   • สัปดาห์ที่ 3 : วันที่ 30 พฤษภาคม– 3 มิถุนายน 2565
   • สัปดาห์ที่ 4 : วันที่ 6 มิถุนายน – 10 มิถุนายน 2565
  • หัวข้อ 'ออมเงินกับ กอช. ต่างกับออมเงินกับธนาคารอย่างไร'
   • สัปดาห์ที่ 1 : วันที่ 11 กรกฎาคม – 15 กรกฎาคม 2565
   • สัปดาห์ที่ 2 : วันที่ 18 กรกฎาคม – 22 กรกฎาคม 2565
   • สัปดาห์ที่ 3 : วันที่ 25 กรกฎาคม – 29 กรกฎาคม 2565
   • สัปดาห์ที่ 4 : วันที่ 1 สิงหาคม – 5 สิงหาคม 2565
  • หัวข้อ 'อยากมีเงินล้านกับ กอช. ทำอย่างไร'
   • สัปดาห์ที่ 1 : วันที่ 8 สิงหาคม – 12 สิงหาคม 2565
   • สัปดาห์ที่ 2 : วันที่ 15 สิงหาคม – 19 สิงหาคม 2565
   • สัปดาห์ที่ 3 : วันที่ 22 สิงหาคม – 26 สิงหาคม 2565
   • สัปดาห์ที่ 4 : วันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565
  • หัวข้อ 'แนะนำ App. กอช. แอปดีมีเงินเติม'
   • สัปดาห์ที่ 1 : วันที่ 5 กันยายน – 9 กันยายน 2565
   • สัปดาห์ที่ 2 : วันที่ 12 กันยายน – 16 กันยายน 2565
   • สัปดาห์ที่ 3 : วันที่ 19 กันยายน – 23 กันยายน 2565
   • สัปดาห์ที่ 4 : วันที่ 26 กันยายน – 30 กันยายน 2565
 • ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยส่งประกวดที่อื่นมาก่อน
 • หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีการกระทำที่ละเมิดกฎหมาย ผู้ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบในทุกกรณี กองทุนการออมแห่งชาติจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นสิทธิ์ร่วมของ กอช. และผู้ส่งเข้าประกวด โดย กอช. มีสิทธิ์ในการปรับเพิ่มหน้าแรกในตอนต้นของคลิป เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ และนำทุกคลิปเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ Facebook Youtube และสื่อออนไลน์อื่น ๆ ตามที่ กอช. เห็นเหมาะสม
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของ กอช. สามารถนำไปเผยแพร่ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน
 • เงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของ กอช. โดยผลการตัดสินของ กอช. ถือเป็นที่สิ้นสุด

การส่งผลงาน และเกณฑ์การตัดสิน

 • ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดผ่านทาง www.nsf.or.th เฟซบุ๊ก กอช. ไลน์ กอช. และแอปพลิเคชัน กอช.
 • ผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดในสัปดาห์ที่ร่วมกิจกรรม พร้อมแคปภาพผลงานให้เห็นจำนวนยอดการกดหัวใจ ส่งมาที่ Email: nsftiktokcontest@nsf.or.th ภายในเวลา 15.00 น. ของวันสุดท้ายในการส่งผลงานในแต่ละสัปดาห์ และ กอช. จะดำเนินการประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทางเฟซบุ๊ก กอช. ภายในเวลา 17.00 น.
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดที่มีจำนวนการกดหัวใจมากที่สุดในแต่ละสัปดาห์ และมีจำนวนการกดหัวใจไม่น้อยกว่า 1,000 หัวใจ จะได้รับรางวัลชนะเลิศประจำสัปดาห์
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในแต่ละสัปดาห์จะไม่สามารถส่งประกวดซ้ำในสัปดาห์อื่นได้ และเมื่อสิ้นสุดการประกวดในแต่ละสัปดาห์ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในสัปดาห์นั้นจะไม่ถูกนำมาพิจารณา ในการประกวดสัปดาห์ถัดไป แม้ว่าจะเป็นการประกวดในหัวข้อเดียวกัน
 • ไม่จำกัดจำนวนการส่งผลงาน (1 บัญชี สามารถส่งได้มากกว่า 1 คลิป)
 • กองทุนการออมแห่งชาติ จะดำเนินการคัดเลือกเฉพาะผลงานที่ส่งเข้าประกวดถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์การประกวด เพื่อพิจารณาตัดสินเท่านั้น

การประกาศผล และการรับเงินรางวัล

 • กองทุนการออมแห่งชาติ จะประกาศผลรางวัลชนะเลิศประจำสัปดาห์ ภายในวันสุดท้ายของการส่งผลงานในแต่ละสัปดาห์ ผ่านทางเฟซบุ๊ก กอช. ภายในเวลา 17.00 น.
 • โดย กอช. จะประสานงาน และดำเนินการโอนเงินรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัล ตามเลขบัญชีที่ได้แจ้งไว้กับ กอช. โดยจะดำเนินโอนเงินรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลเมื่อสิ้นสุดการประกวดในแต่ละหัวข้อ

รางวัลการประกวด
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดที่มีจำนวนยอดการกดหัวใจมากที่สุดในแต่ละสัปดาห์ และมีจำนวนการกดหัวใจไม่น้อยกว่า 1,000 หัวใจ จะได้รับเงินรางวัลชนะเลิศประจำสัปดาห์ จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 3,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 30 กันยายน 2565 จำนวน 6 หัวข้อ หัวข้อละ 4 ครั้ง ระยะเวลาครั้งละ 1 สัปดาห์ จำนวน 24 สัปดาห์ รวมรางวัลทั้งสิ้น 24 รางวัล

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กลุ่มงานกิจกรรมองค์กร กองทุนการออมแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์ 0 2049 9000 ต่อ 308 ถึง 311

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กองทุนการออมแห่งชาติ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


media

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ