ประกวดไวรัลคลิป และภาพถ่าย หัวข้อ 'Action for the River : คืนลมหายใจให้แม่น้ำ คู คลอง'

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไวรัลคลิป และภาพถ่าย หัวข้อ 'Action for the River : คืนลมหายใจให้แม่น้ำ คู คลอง' ในโครงการวันอนุรักษ์พัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2565 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด

 • ประเภทไวรัลคลิป
  • ระดับประชาชนทั่วไป
  • ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น - ตอนปลาย (ม.1-ม.6)
 • ประเภทภาพถ่าย
  • ระดับประชาชนทั่วไป
  • ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น - ตอนปลาย (ม.1-ม.6)

กำหยดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่ 29 มีนาคม - 30 เมษายน 2565
  • สมัครประกวดไวรัลคลิป > https://forms.gle/eSiBLFsxcC4gws7p9
  • สมัครประกวดภาพถ่าย > https://forms.gle/4oFPaECb8N5owDPq6
 • ส่งผลงานการประกวดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ > E-mail : actionfortheriver@gmail.com

รางวัลการประกวด

 • ประเภทไวรัลคลิป
  • ระดับประชาชนทั่วไป
   • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศ เงินสด 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • รางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น - ตอนปลาย (ม.1-ม.6)
   • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศ เงินสด 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • รางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ประเภทภาพถ่าย
  • ระดับประชาชนทั่วไป
   • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศ เงินสด 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • รางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น - ตอนปลาย (ม.1-ม.6)
   • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศ เงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • รางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 095 309 3383 (คุณภุชคิณ วรรณรังษี)
 • E-mail : actionfortheriver@gmail.com

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


media

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ