ประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 หัวข้อ “สติ X สตรอง”

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 หัวข้อ “สติ X สตรอง” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผ่านสื่อภาพยนตร์ที่มุ่งนำเสนอการดำเนินชีวิตที่สนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มิติทางจิตใจอันดีงาม ที่เห็นคุณค่าจิตใจของตนเองมากกว่าวัตถุนิยม
 • เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของเยาวชนไทยให้ตระหนักถึงพฤติกรรมบริโภคนิยม วัตถุนิยม และหันมาใช้สติในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

ประเภทการประกวด

 • ประเภทนักศึกษา
 • ประเภทนักเรียน

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน

 • เป็นการประกวดประเภททีม จำนวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน (โดย 1 ทีมสามารถส่งได้ 1 ผลงาน)
 • สำหรับผู้สมัครประเภทนักศึกษา และประเภทนักเรียน สามารถเป็นนักศึกษาไม่จำกัดชั้นปีและ นักเรียนในระดับชั้นใดก็ได้ แต่ต้องกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทยเท่านั้น โดยสมาชิกแต่ละทีมผู้สมัครไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถาบันการศึกษาเดียวกันก็ได้

กติกาการประกวด

 • จัดการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2565 นี้ กำหนดหัวข้อ“สติ X สตรอง”
 • สามารถส่งผลงานภาพยนตร์สั้นที่ผลิตขึ้นตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 10 พฤษภาคม 2565
 • ผลงานภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความยาวไม่เกิน 10 นาทีเท่านั้น (รวมเครดิต)
 • รูปแบบการนำเสนอของคลิปผลงาน ต้องมีเนื้อหา ภาพ เสียง ที่มีความเหมาะสม ไม่มีความรุนแรง ไม่สื่อในทางเลือกปฏิบัติ สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) ลามกอนาจาร ส่อเสียด หรือหมิ่นบุคคล องค์กรและสถาบันต่าง ๆ
 • สามารถส่งผลงานที่เคยส่งประกวดได้
 • ไฟล์ผลงานต้นฉบับที่ส่งจะต้องเป็นสกุล MP4 แบบ Full HD Widescreen ค่าความละเอียดไม่ตํ่ากว่า 1920 x 1080 พิกเซล
 • องค์ประกอบของการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น เช่น เสียง ภาพ กราฟิก เป็นต้น ต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากตรวจพบภายหลัง ทางผู้จัดโครงการสามารถริบคืนรางวัล
 • ผลการตัดสินถือเป็นสิทธิขาดของคณะกรรมการตัดสินและผู้จัดโครงการ

กำหนดระยะเวลา
สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 พฤษภาคม 2565 ที่ https://bit.ly/RSUmovie65 ซึ่งรายละเอียดการส่งไฟล์ ดังนี้

 • ให้ตั้งชื่อ file ภาพยนตร์ที่ส่งเป็น “ชื่อสถาบัน_ชื่อภาพยนตร์”
 • ให้ส่ง file เครดิต แยกต่างหากเป็น .pdf และตั้งชื่อ file เครดิตเป็นชื่อ “ชื่อสถาบัน_ชื่อภาพยนตร์_เครคิต”

รางวัลการประกวด

 • รางวัลประเภทนักศึกษา จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลประเภทนักเรียน จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต (คุณศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย / ผู้ประสานงานโครงการ)
 • โทร. 02-997-2200 ต่อ 3921
 • Facebook Fanpage : สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


media

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ