ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตบริษัท ไทยซัมซุง อิเล็กโทรนิกส์ จำกัด

18 กุมภาพันธ์ 2565 
ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  มอบหมายให้นายเอกราช  เจริญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายวรพล  พชาสารนิจ ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นำหัวหน้าแผนกและครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง แผนกเมคคาทรอนิกส์ และแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตบริษัท ไทยซัมซุง อิเล็กโทรนิกส์ จำกัด เพื่อหารือและวางแผนร่วมกันในการรับนักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาโครงการสัตหีบโมเดล (SATTAHIP  MODEL) ในภาคเรียนที่ 1/2565
#สัตหีบโมเดล

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cooperation

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ