โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it -จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 7 กันยายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจัดโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it -จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับเกียรติจากนายกิติพงษ์  กิติคุณ นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานในพิธี พันจ่าเอกวิษณุ โตสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง กล่าวต้อนรับ นางอรทัย  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ทำหน้าที่ในการกล่าวรายงาน ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


project

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ