กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อประชาชน ภารกิจสร้างและต่อยอดอาชีพ อาชีพติดตั้งระบบไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ดำเนินกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) โดยบูรณาการภารกิจสร้าง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ในการอบรมให้ความรู้ และปฏิบัติการติดตั้งระบบไฟฟ้าเบื้องต้น ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดย   นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และคณะครู ได้ร่วมส่งมอบบ้านกับ ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์  สส.เขต 8 ชลบุรี และคณะดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง โดยนางสุนดา ศรีถนอม รองปลัด อบต.พลูตาหลวง ผู้แทนนายก อบต.ในกิจกรรมครั้งนี้

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


project

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ