ประกาศจากงานทะเบียน แจ้งนักเรียนนักศึกษาใหม่

ประกาศจากงานทะเบียนค่ะ
      📍แจ้งนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้ตรวจสอบรายชื่อ และเอกสารที่ยังส่งไม่ครบ และให้ดำเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียน ในวันและเวลาราชการ

 🟩 ช่องที่ว่าง = ส่งเอกสารแล้ว

 ✅ ช่องที่มีเครื่องหมาย ☑️ = นักเรียนยังไม่ส่งเอกสาร ให้ส่งเพิ่มเติม

      📍 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0617269598 หรือ 038238398 ต่อ 1010 ในวันและเวลาราชการเท่านั้นนะคะ

     //งานทะเบียน

 

ระดับ ปวส

http://www.tatc.ac.th/files/1105101717094274_22022211111705.pdf

ระดับ ปวช

http://www.tatc.ac.th/files/1105101717094274_22022211111656.pdf

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


electronics

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ