ประกาศ!รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนให้เปล่า ปี2558


วันสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 15.00-17.00 น. ห้อง8202 ตึกเวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

1.นางสาวปัทมา                      ทองคง                         รหัสนักศึกษา  5727010050
2.นางสาวบุญญารัตน์                เกตุมา                          รหัสนักศึกษา  5727010011
3.นางสาววรกมล                     บุญธรรม                        รหัสนักศึกษา  5727010016
4.นายศุวิน                             ตอประเสริฐ                    รหัสนักศึกษา 5727010024
5.นางสาวศุวิมล                       ศิริมาก                          รหัสนักศึกษา  5727010025
6.นายสรไกร                           ทองแสน                       รหัสนักศึกษา  5727010026
7.นางสาวสุทิน                        คำระกาย                        รหัสนักศึกษา  5727010030
8.นายอัณณ์นุพันธ์                    ดำรงชีพ                         รหัสนักศึกษา  5727010067
9.นางสาววชิรนันท์                   นักรบ                             รหัสนักศึกษา  5727010053
10.นางสาวหนึ่งฤทัย                 ศิริมาก                           รหัสนักศึกษา  5727010064
11.นางสาวอรยา                      แก้วมณี                          รหัสนักศึกษา  5727010065
12.นางสาวบุษกร                     พุฒพล                           รหัสนักศึกษา  5727020013
13.นางสาวบุษยา                     แก้วภายนอก                    รหัสนักศึกษา  5727020014
14.นางสาวภัครินทร์                 ฉันท์ผ่อง                          รหัสนักศึกษา  5727020017

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Hotel-Tourism

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ