แจ้งวันซ้อมรับใบประกาศ

ข่าวเพิ่มเติมจากงานกิจกรรม

1. ในวันที่ 27 ก.พ 58 เวลา 08.00 น. ให้นักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 รายงานตัวที่แผนกวิชาของตนเอง เพื่อลงทเเบียนซ้อมรับใบปนะกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2557 เริ่มซ้อมรับเวลา 09.00 น. ณ โดมอเนกประสงค์ 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Hotel-Tourism

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ