ด่วนให้นักศึกษาที่ออกฝึกงานในปีการศึกษา 2557

ด่วน!!! #ถึงนักศึกษาแผนกการโรงแรมและท่องเที่ยว

ที่ออกฝึกงานของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
นักศึกษาจะต้องเข้ารับการปัจฉิมนิเทศในวันที่
วัน จันทร์  ที่ ๒๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
เวลา  ๐๘.๐๐ น. ณ ตึกเวียนนาพาราไดร์


#ครูภานุวัตน์ ติดต่อที่เบอร์  ๐๙๓-๐๑๙-๓๑๙๙

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Hotel-Tourism

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ