กำหนสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช3 สาขาการท่องเที่ยว ในวันที่ 3 มีนาคม 2558

ให้นักศึกษาระดับ ปวช 3 การท่องเที่ยว

สอบมาฐานวิชาชีพ ในวันที่ 3 มีนาคม 2558

เวลา 08.00 - 11.00 น. สอบทฤษฎี
สถานที่สอบ
ตึกเวียนนาพาราไดร์

เวลา 12.00 - 17.00 น. สอบปฏิบัติ 
สถานที่สอบ
1. วัดญาณ
2.เขาชีจันทร์
3.ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา

คำสั่ง
1.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม เท่าๆ กัน
2.ให้นักศึกษาทำโปรแกรมทัวร์ (ส่งในวันที่ 3/2/2558) 
3.ให้นักศึกษานำเสนอกับไกด์และลูกทัวร์
4.แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบสมาชิกในกลุ่ม
5.การแต่งกายชุดนักศึกษา


ผู้คุมสอบท่านอาจารย์พิมพรรณ,อาจารย์ผ่องเพ็ญ,อาจารย์ภานุวัตน์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Hotel-Tourism

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ