การประเมินผลสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 นายวัชรินทร์ ศิริพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมอาคารเวียนนาพาราไดซ์ ซึ่งตามที่อาชีวศึกษาจังหวัดได้มีการประเมินผลสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2557 ในระดับสามดาวนั้น ตามคำสั่งอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระดับสี่ดาว เข้าประเมินวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งประกอบด้วย       1.นายเจนวิทย์ ครองตน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ  ประธานกรรมการ
2.นางสาววินฑฎา วิเศษศิริกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี รองประธานกรรมการ
3.นางสุภาภรณ์ ปาลโฉม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี กรรมการ
4.นายสมบัติ อภิบาลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษาสมุทรปราการ กรรมการ
5.นายธนกฤต แย้มเผื่อน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ กรรมการและเลขานุการ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


dvt

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ