แคลคูลัส2

GodfreyKneller-IsaacNewton-1689

แคลคูลัส  เป็นสาขาหลักของคณิตศาสตร์ซึ่งพัฒนามาจากพีชคณิต เรขาคณิตและปัญหาทางฟิสิกส์   มีการโต้เถียงกันว่า เซอร์ไอแซค นิวตัน หรือก็อตไฟด์ วิลเฮล์ม ไลบ์นิซ จะเป็นผู้ที่ค้นพบแนวคิดหลักของแคลคูลัส  ทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัสก่อน แม้ว่านักคณิตศาสตร์สองคนนี้จะไม่ได้คิดและพัฒนาร่วมกันดังนั้นเมื่อกล่าวถึงผู้คิดค้นแคลคูลัส จึงมี 2 คนเสมอ     แต่จากการศึกษาหลักฐานหลายชิ้นของนักประวัติศาสตร์ พบว่าเซอร์ไอแซค นิวตัน คิดค้นและพัฒนาแคลคูลัสในปีค.ศ.1642-1727 ส่วนก็อตไฟรด์ วิลเฮล์ม ไลบ์นิซ   ใช้เวลาช่วงปี 1646-1716 หรือหลังจากนิวตัน 4 ปี  ปัญหาที่ตกลงไม่ได้ว่า ใครเป็นคนคิดคนแรก เกิดขึ้นเนื่องจากนิวตัน ไม่ได้ตีพิมพ์ผลงานเรื่องนี้แต่แรก เพราะขี้เกียจมีเรื่องขัดแย้งกับคนในวงการเดียวกัน  ส่วนไลบ์นิซ ก็ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาทฤษฎีแคลคูลัสของตัวเองตามลำพัง กระทั่งผลงานของนิวตันมาตีพิมพ์หลังจากไลบ์นิซ จึงกลายเป็นเรื่องถกเถียงมานานถึง 20 ปี  คนในวงการคณิตศาสตร์จึงได้ข้อสรุปว่า นิวตันนั้นคิดก่อน และเนื้อหาวิธีการคิดนั้นยากและซับซ้อนกว่าของไลบ์นิซ  ( จาก ข่าวสดรายวัน วันที่ 20 มิ.ย. 43 )

Gottfried_Wilhelm_von_Leibniz

แคลคูลัสมีต้นกำเนิดจาก   สองแนวคิดหลัก ดังนี้ แนวคิดแรกคือ แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ (Differential Calculus) เป็นแนวคิดที่ว่าด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลง และเกี่ยวข้องกับการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ เช่น   การหาความเร็ว  ความเร่ง  หรือความชันของเส้นโค้ง บนจุดที่กำหนดให้
แนวคิดที่สองคือแคลคูลัสเชิงปริพันธ์ (Integral Calculus) เป็นแนวคิดว่าด้วยการคำนวณหาพื้นที่หรือปริมาตรของรูปทรงทางเรขาคณิตต่าง ๆ    โดยใช้กราฟของฟังก์ชันแทนรูปทรงทางเรขาคณิต และใช้การอินทิเกรตเป็นหลักในการคำนวณหาพื้นที่และปริมาตร
การพัฒนาและการใช้แคลคูลัสได้ขยายผลไปแทบทุกส่วนของการใช้ชีวิตในยุคใหม่ มันเป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เกือบทุกสาขาโดยเฉพาะฟิสิกส์  การพัฒนาสมัยใหม่เกือบทั้งหมด เช่น เทคนิคการก่อสร้าง การบิน และเทคโนโลยีอื่นๆ เกือบทั้งหมด มีพื้นฐานมาจากแคลคูลัส  แคลคูลัสได้ขยายไปสู่สมการเชิงอนุพันธ์ แคลคูลัสเวกเตอร์ แคลคูลัสของการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์เชิงซ้อน แคลคูลัสเชิงเวลา เป็นต้น 

อ้างอิง http://nnualsri.wordpress.com/2012/02/10/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA/

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Tanawatt

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์