ห้องสมุด 3D คืออะไร?

ห้องสมุด 3 ดี มีอะไรบ้าง (หนังสือดี บรรยากาศดี บรรณารักษ์ดี)
แต่สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีคำจำกัดความว่าอย่างไรกันบ้าง อะไรคือมาตรฐาน ???

หนังสือดี —> หนังสือ หรือ สื่อการเรียนรู้ที่งในรูปของสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อมัลติมีเดีย หรือสื่ออื่นๆ ต้องมีเนื้อหาที่ดี มีคุณภาพ ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคม

บรรยากาศดี —> บรรยากาศที่เอื้อต่อการอ่านหนังสือ บริการในห้องสมุดอย่างเป็นกันเอง สะดวก สบาย ที่สำคัญต้องประหยัดพลังงาน และสะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชน

บรรณารักษ์ดี —> บรรณารักษ์มีความรู้ และมีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานของห้องสมุด 3 ดี
1. หนังสือดี มาตรฐานอยู่ที่

1.1 หนังสือหรือสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ต้องอาศัยสิ่งบ่งชี้ดังนี้
- เนื้อหามีสาระ ส่งเสริมจินตนาการ คุณธรรม จริยธรรม
- ความถูกต้องของข้อมูล เชื่อถือได้ มีการอ้างอิงถูกต้อง
- มีภาพและลายเส้นประกอบให้สอดคล้องกับเนื้อหา
- ใช้คำที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย
- มีรายการบรรณานุกรมที่หอสมุดแห่งชาติออกให้ (CIP)

1.2 การจัดหาหนังสือหรือสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ต้องอาศัยสิ่งบ่งชี้ดังนี้
- มีนโยบายการจัดหา
- มีคณะกรรมการคัดเลือก
- มีคณะกรรมการจัดซื้อ
- มีการจัดทำประกาศรายชื่อหนังสือที่จะซื้อ
- มีมุมแนะนำหนังสือดี
- มีการหมุนเวียนหนังสือเรื่อยๆ
- มีการจัดทำฐานข้อมูลหนังสือ
- มีการสนับสนุนสื่ออิเล็กทรอนิกส์2. บรรยากาศดี มาตรฐานอยู่ที่

2.1 บรรยากาศภายในห้องสมุดดี ต้องอาศัยสิ่งบ่งชี้ดังนี้
- บรรยากาศทั่วไปดี เช่น สะอาด โล่ง โปร่ง สบาย แสงสว่างเพียงพอ ต้นไม้ร่มรื่น
- การจัดพื้นที่ทำให้น่าสนใจ เช่น มีมุมหนังสือที่หลากหลาย ไม่มีมุมอับ เฟอร์นิเจอร์สบาย ป้ายบอกทางชัดเจน
- การจัดส่วนส่วนการวางหนังสือ เช่น จัดวางหนังสืออย่างเหมาะสม เข้าถึงง่าย ใช้สะดวก

2.2 บรรยากาศภายนอกห้องสมุดดี ต้องอาศัยสิ่งบ่งชี้ดังนี้
- สถานที่เป็นเอกเทศ
- ชุมชนเข้าถึงสะดวก
- มีสิ่งอำนวยความสะดวก
- อาคารน่าสนใจดึงดูดผู้ใช้บริการ เช่น ใช้สี
- พื้นที่ไม่คับแคบ จัดสัดส่วนให้เหมาะต่อการใช้บริการ
- ไม่มี dead zone พื้นที่ปรับได้ตามการใช้งาน3. บรรณารักษ์ดี มาตรฐานอยู่ที่

3.1 บรรณารักษ์มีคุณภาพ ต้องอาศัยสิ่งบ่งชี้ดังนี้
- มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการห้องสมุด
- มีทักษะในการปฏิบัติงานในห้องสมุดดี เช่น ด้านไอที ด้านการบริการ ด้านการจัดกิจกรรม

3.2 บรรณารักษ์มีความเป็นมืออาชีพ ต้องอาศัยสิ่งบ่งชี้ดังนี้
- มีกระบวนการและขั้นตอนในการทำงานในห้องสมุด
- เป็นนักจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง
- บริหารจัดการความรู้ในรูปแบบใหม่
- เป็นนักคิด นักพัฒนา และนักวางแผนในการใช้ไอทีเพื่อการปฏิบัติงาน
- เป็นผู้ประสานเครือข่าย
- เป็นผู้นำด้านบริการใหม่ๆ
- มีความภูมิใจในอาชีพ

3.3 บรรณารักษ์มีจิตบริการ ต้องอาศัยสิ่งบ่งชี้ดังนี้
- มีทัศนคติเชิงบวก
- ติดตามและปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ตลอด
- มีความคิดสร้างสรรค์
- บุคลิกภาพดี และมีความสุขในการทำงาน

เป็นยังไงกันบ้างครับ ที่อ่านมาผมรู้สึกว่าประเด็นเรื่อง “บรรณารักษ์ดี” จะมีเนื้อหาเยอะกว่าอย่างอื่น
โดยเฉพาะในเรื่อง มาตรฐานของการเป็น “บรรณารักษ์มืออาชีพ” ยิ่งมีรายละเอียดเยอะ
และข้อที่ถูกใจผมมากๆ คือ “บรรณารักษ์มืออาชีพ” ต้องมีความภูมิใจในอาชีพ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


bookcenter

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ