อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

จุดเริ่มต้นของอนุพันธ์นนั้นได้รับปรัชทางความคิดจากการเปลี่ยนของฟังก์ชัน หรืออาจจะพูดเพื่อให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ อนุพันธ์ของฟังก์ชันคือการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันที่ตัวแปรต้นของฟังก์ชันเปลี่ยนไปเล็กนั้นเอง เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นเราจะพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันก่อน แล้วค่อยพิจารณาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไป


ที่มา

http://www.scimath.org/index.php/socialnetwork/groups/viewbulletin/1009-4+%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99?groupid=223

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


INS27_PIGGY

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เครื่องมือวัดและควบคุม