แคลคูลัส

                       http://www.chulabook.com/description.asp?barcode=9789741084562


ตำรา แคลคูลัส 1 ฉบับเสริมประสบการณ์ เล่มนี้เป็นการสรุปเนื้อหาและบทนิยาม ตลอดจนทฤษฎีต่างๆจากตำราแคลคูลัส 1 เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยเรื่องลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์

การหาปริพันธ์และการประยุกต์ ฟังก์ชันอดิศัยและดิฟเฟอเรนเชียลเทคนิคการหาปริพันธ์ และปริพันธ์ไม่ตรงแบบโดยแต่ละบทจะเน้นการแก้ปัญหาโจทย์จากแบบฝึกหัดต่างๆในตำราแคลคูลัส 1 ด้วยการอธิบายแนวคิดและวิธีแก้ปัญหาอย่างละเอียด พร้อมทั้งเสนอโจทย์และเทคนิคการแก้ปัญหาโจทย์อื่นๆที่น่าสนใจสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับใช้ฝึกฝนการแก้ปัญหาโจทย์และทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Aumaim

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เขียนแบบเครื่องกล