สรุป ลิมิตและความต่อเนื่อง

แคลคูลัสเบื้องต้น ม.6 เทอมปลาย สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
สรุปเนื้อหาสำคัญ
 


ภาพรวมบทเรียน


การเห็นภาพรวมอย่างชัดเจน จะทำให้น้องทำความเข้าใจและจำได้อย่างเป็นระบบครับ


ขึ้นไป ^

ขึ้นไป ^

ขึ้นไป ^

ขึ้นไป ^


ขึ้นไป ^

ขึ้นไป ^
ขึ้นไป ^

ขึ้นไป ^

ขึ้นไป ^

ขึ้นไป ^


ขึ้นไป ^

 
โจทย์สอบเข้ามหาวิทยาลัย + VDO เฉลย
ลิมิตและความต่อเนื่อง / อนุพันธ์และปฏิกริยานุพันธ์
ขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำหรับโจทย์ที่ให้ความรู้เหล่านี้ครับ
พยายามทำโจทย์ด้วยตัวเองให้สุดก่อนดู VDO เฉลย!! แล้วน้องจะได้รับประโยชน์อย่างมากๆๆๆครับ ^_^
ลิมิตและความต่อเนื่อง

view vdo

 

20-25http://www.tewlek.com/anet_cal.html

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


atithep

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เครื่องกล