แคลคูลัส

แคลคูลัสเบื้องต้น ม.6 เทอมปลาย สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
สรุปเนื้อหาสำคัญ
 


ภาพรวมบทเรียน


การเห็นภาพรวมอย่างชัดเจน จะทำให้น้องทำความเข้าใจและจำได้อย่างเป็นระบบครับ


ขึ้นไป ^

ขึ้นไป ^

ขึ้นไป ^

ขึ้นไป ^


ขึ้นไป ^

ขึ้นไป ^


 
 

ขึ้นไป ^

ขึ้นไป ^

ขึ้นไป ^

ขึ้นไป ^


ขึ้นไป ^

 
โจทย์สอบเข้ามหาวิทยาลัย + VDO เฉลย
ลิมิตและความต่อเนื่อง / อนุพันธ์และปฏิกริยานุพันธ์
ขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำหรับโจทย์ที่ให้ความรู้เหล่านี้ครับ
พยายามทำโจทย์ด้วยตัวเองให้สุดก่อนดู VDO เฉลย!! แล้วน้องจะได้รับประโยชน์อย่างมากๆๆๆครับ ^_^
ลิมิตและความต่อเนื่อง

view vdo

 

20-25

view vdo

 

5-10

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 
อนุพันธ์และปฏิกริยานุพันธ์ ขึ้นไป ^

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

21-25

view vdo

 

22-25

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 

view vdo

 
โจทย์เสริมพิเศษ

view vdoอ้างอิง  http://www.tewlek.com/anet_cal.html#limit

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Piya_Boong

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
โลหะการ