แคคูลัส

อนุพันธ์

 

นิพจน์ในสูตรสำหรับหาความชันของเส้นสัมผัส คือ 

มีค่าเป็นจำนวนที่ขึ้นอยู่กับ x ดัง นั้น นิพจน์ดังกล่าวนี้ เป็นฟังก์ชันหนึ่ง เรียกว่า อนุพันธ์(derivative)

 

 อนุพันธ์ ของ f เขียน แทนด้วย f' เป็นฟังก์ชัน นิยามโดยสูตร 

สัญลักษณ์ที่ใช้แทนอนุพันธ์ของ f มี หลายแบบ เช่น และ 

เมื่อตัวแปร y แทน f(x) อนุพันธ์ จะเขียนแทนด้วย และ 

เราจะใช้สัญลักษณ์ เหล่านี้ที่เห็นว่าเหมาะสมกับแต่ละ กรณี

***** ถ้าลิมิต ในนิยามข้างต้นหาค่าได้(มีลิมิต) จะกล่าวว่า f เป็น ฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้(differentiable function) ที่ x และ กระบวนการคำนวณ f' เรียกว่า หาอนุพันธ์ (differentiation) ของ f

http://www.science.cmu.ac.th/department/math/Project499/JAMRAS/partial_differention1.html 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


yokSAD

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไฟฟ้ากำลัง