แคลคูลัส

แคลคูลัสเบื้องต้น Laughing
แคลคูลัสเป็นองค์ความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนามาจาก พีชคณิต และ เรขาคณิต ในเชิงประยุกต์ แคลคูลัสถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษาธรรมชาติแบบกายภาพ สมการสำคัญในฟิสิกส์ล้วนแล้วแต่ประกอบด้วยสมการเชิงอนุพันธ์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของแคลคูลัส

http://www.scimath.org/socialnetwork/groups/viewgroup/223-%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Pairoj

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การก่อสร้าง