แคลคูลัส 1

  1. สูตรในการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน

สูตรที่ 1. ถ้า y = f(x) = c  เป็นค่าคงที่    dy/dx  = f/(x)  = 0

สูตรที่ 2. ถ้า y = f(x) = x                  dy/dx  = f/(x)  = 1

สูตรที่ 3. ถ้า y = f(x) = xn  เมื่อ n เป็นจำนวนจริง      dy/dx  = f/(x)  =nxn-1

สูตรที่ 4. ถ้า y = f(x) = g(x) + h(x)          dy/dx  = g/ (x) + h/ (x)

สูตรที่ 5. ถ้า y = f(x) = g(x) - h(x)           dy/dx  = g/ (x) - h/ (x)

สูตรที่ 6. ถ้า y = f(x) = cg(x)                   dy/dx  = cg/ (x)

สูตรที่ 7. ถ้า y = f(x) = g(x) h(x)             dy/dx  = g/(x)h(x)+h/ (x)g(x)

สูตรที่ 8. ถ้า y = f(x) =     g(x)           เมื่อ h(x) ¹ 0

                             h(x)

        dy/dx  = g/(x)h(x) - h/(x)g(x)

                                              h(x)   2

สูตรที่ 9.     ถ้า y = f(x) = un  เมื่อ u เป็นฟังก์ชันของ x และ n เป็นจำนวนจริงจะได้ว่า    dy/dx  = nun-1 du/dx

เพิ่มเติมได้ที่
www.tutormaths.com/mathapa15.doc

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


BirdMalee

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไฟฟ้ากำลัง