พลังงานไฟฟ้าจากต้นไม้

จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยของนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแมตซาชูเซต ปะรเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปีก่อนพบว่าต้นไม้สามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าได้มากถึง 200 มิลลิโวลท์ เมื่อมีการติดตั้งขั้วไฟฟ้าขั้วหนึ่งที่ต้นไม้ และอีกอันตรงบริเวณดินรอบต้นไม้ก็จะสามารถวัดได้ถึงแรงดันไฟฟ้าที่ต้นไม้สร้างขึ้นมาได้ที่ถึงแม้จะมปริมาณไม่มากแต่ก็เป็นค่าที่สามารถนำพลังงานที่ได้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์

และงานวิจัยอันล่าสุดที่จัดทำโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันพบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ได้จากต้นไม้สามารถใช้ให้พลังงานในการทำงานของวงจรไฟฟ้าขนาดเล็กได้ ซึ่งรายละเอียดของผลงานการวิจัยได้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Institute of Electrical and Electronics Engineers’ Transactions on Nanotechnology วารสารเกี่ยวกับทางด้านวิศวกรไฟฟ้าและเทคโนโลยีทางด้านอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ขนาดเล็ก

โดยในการทดลองนั้นนักวิจัยได้ทำการทดลองให้ต้นไม้เป็นตัวจ่ายพลังงานให้กับวงจรไฟฟ้าขนาดเล็ก และก็พบว่าวงจรไฟฟ้าสามารถทำงานได้ด้วยพลังงานที่ได้จากต้นไม้ นักวิจัยพบว่าต้นเมเปิลขนาดใหญ่สามารถให้แรงดันไฟฟ้าได้หลายร้อยมิลลิโวลท์ ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการดึงพลังงานจากต้นไม้มาใช้งานนั้นจะมีตัวแปลงพลังงานที่สามารถแปลงพลังงานที่ได้จากต้นไม้นั่นก็คือไฟฟ้าแรงดันต่ำ มาเป็นพลังงานไฟฟ้าที่สามารถไปใช้งานได้ จากงานวิจัยได้พัฒนาตัวแปลงพลังานให้สามารถทำงานกับแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำมากถึง 20 มิลลิโวลท์ได้  แรงดันไฟฟ้าที่มีขนาดต่ำมากๆเมื่อผ่านตวแปลพลังงานไฟฟ้าชิ้นนี้จะทำให้ได้แรงดันไฟฟ้าที่ไปใช้งานจริงถึง 1.1 โวลท์ ซึ่งเพียงพอต่อการทำงานของเซนเซอร์ที่ใช้พลังงานไม่สูงมาก

วงจรไฟฟ้าที่นำมาทดลองมีขนาด 130 นาโนเมตร และต้องการพลังงานในการทำงานประมาณ 10 นาโนวัตต์ ซึ่งการนำเอาพลังงานที่ได้จากต้นไม้มาใช้งานอาจจะไม่สามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์ที่ต้องการพลังงานในการขับเคลื่อนปริมาณมาก แต่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะนำเอาพลังงานไฟฟ้าจากต้นไม้มาประยุกต์ใช้กับเซนเซอร์ขนาดเล็ก ที่เอาไว้ติดกับต้นไม้เพื่อช่วยตรวจสอบสภาพแวดล้อม ศึกษาเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ และช่วยในการตรวจสอบว่ามีการเกิดไฟป่าหรือไม่

อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ในการแปลงไฟฟ้าและตัวช่วยเก็บกักพลังงานที่ได้จากไฟฟ้ายังคงต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ แต่การใช้พลังงานไฟฟ้าจากต้นไม้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


satit5911

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไฟฟ้ากำลัง