Article


การตรวจสอบงานวงกบประตูหน้าต่าง

การตรวจสอบงานวงกบประตู-หน้าต่าง


การติดวงกบประตูและหน้าต่าง

วงกบประตูหน้าต่าง ที่ใช้กับอาคารส่วนมากจะเป็นวงกบไม้ เหล็กและอลูมิเนียม

งานอลูมิเนียมประตูหน้าต่าง ส่วนมากจะจ้างผู้รับเหมาเป็นผู้ติดตั้ง ทางบริษัทฯ จะต้องจัดเตรียมช่อง
เปิดไว้ให้งานที่ต้องทำ คือ
1.1 เทเสาเอ็นและทับหลัง ตามขนาดช่องเปิดที่ต้องการ
1.2 จับเซี้ยมและฉาบปูนให้ได้ตามขนาดตามแบบ ช่องเปิดจะต้องได้ขนาด ทั้งแนวดิ่ง แนวราบ และเส้น-
ทแยงมุมควรจะทำงานฉาบปูนให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันปูนเลอะขอบกระจก และอลูมิเนียม
1.3 เมื่อติดตั้งอลูมิเนียมเสร็จแล้ว ควรใช้เทปกาวปิดอลูมิเนียมไว้ เพื่อป้องกันการเปรอะเปื้อนเนื่องจากการ
ทาสี โดยเฉพาะประตูที่มีธรณีเป็นอลูมิเนียม จะเกิดการถลอก ก่อนการส่งงาน เทปกาวที่ใช้ต้องเป็น
เทปกาวที่ใช้กับงานอลูมิเนียมโดยเฉพาะ เมื่อลอกออกจะไม่มีกาวติดอยู่ที่ผิวอลูมิเนียม
1.4 ควรติดตั้งให้ผิวอลูมิเนียมล้นออกจากผนัง ประมาณ 2 - 3 มม. เพื่อป้องกันการล้มดิ่งของงานผนัง
2
งานประตูไม้และประตูเหล็ก จะใช้ผู้รับเหมาติดตั้งเหมือนงานอลูมิเนียม งานที่ต้องทำคือ
2.1 เตรียมช่องเปิด โดยทำเสาเอ็นทับหลัง โดยฝังเหล็กเส้นขนาด 9 มม .ไว้ เพื่องานเชื่อมติดตั้งวงกบ-
กบประตู
2.2 เมื่อติดตั้งวงกบประตูเสร็จแล้ว จึงทำการฉาบปูนภายหลัง โดยเซาะร่องขนาด 6 มม.ริมวงกบ
เพื่อซ่อนรอย Crack ที่ผิวเหล็กกับปูน
2.3 การติดตั้งประตูเหล็กอีกวิธีซึ่งที่นิยมทำกันคือให้เว้นเสาเอ็นและทับหลังไว้ข้างละ 5 ซม. โดยรอบ
เมื่อติดตั้งวงกบแล้วจึงแทรกปูน-ทรายให้เรียบร้อยก่อนฉาบ การติดตั้งธรณีประตูให้ติดตั้งภายหลัง
โดยการกรีดพื้น
3
งานวงกบไม้ โดยทั่วไป วงกบไม้จะใช้ขนาด 2' x 4' กรณีที่เป็นห้องน้ำจะใช้ขนาด 2' x 5' งานที่ต้องทำคือ
3.1 เตรียมช่องเปิด โดยทำเสาเอ็นทับหลังเหมือนประตูเหล็ก
3.2 ติดตั้งประตูกับช่องเปิด โดยใช้สกรูและพุกพลาสติก รูหัวสกรูจะโป๊วอุดแล้วทาสี
3.3 ทำการฉาบปูน และเซาะร่องเหมือนวงกบประตูเหล็ก
4
ปัญหาที่พบบ่อยๆ
4.1 ไม้ที่ใช้ทำวงกบ บิดงอเพราะไม้ไม่ได้อบจนแห้ง ควรใช้ไม้ที่แห้งสนิทแล้ว
4.2 การกองวงกบไม้ที่หน้างาน ทำให้วงกบบิดงอ ควรหลีกเลี่ยง
4.3 ก่อนติดตั้ง ควรทาน้ำยากันปลวก และน้ำยากันยางไม้ก่อน เพราะจะพบปัญหาเมื่อวงกบเปียกน้ำ
จากงานปูน ยางไม้จะไหลออกมาทำให้มีปัญหากับงานทาสี
4.4 ควรติดตั้งวงกบประตูให้เรียบร้อย แล้วค่อยฉาบปูน ปัญหาที่พบบ่อยคือ จะฉาบปูนผนังแล้วเว้น
บริเวณขอบประตูไว้เมื่อติดตั้งวงกบแล้วจึงมาฉาบปูน บริเวณขอบวงกบเป็นการเก็บงาน เมื่อทาสี
เสร็จจะเห็นรอยต่อปูนตรงส่วนนี้ซึ่งดูหน้าเกลียด
4.5 กรณีที่วงกบประตูอยู่ที่ผนังเบา ต้องเพิ่มเหล็กกล่อง เป็นโครงสร้างเสาเอ็นและทับหลัง เพื่อยึด
วงกบประตูมิฉะนั้นผนังยิบซัมจะเกิดรอยร้าว เนื่องจากการสั่นสะเทือนเวลาเปิด-ปิดประตู

 

 

วิธีการติดตั้งบานประตู

 

 

ขั้นตอนที่ 1
ยกบานประตูทาบพับช่องวงกบจากด้านใน สำหรับบานประตูไม้อัดจะต้องหันด้านที่ระบุให้ติดลูกบิดไว้ถูกด้านช่องรับเดือยลูกบิด ยกประตูให้ชิดด้านสำหรับยึดบานพับ แนบสนิทกับวงกบ ตัดความสูงและไสปรับให้แนบสนิทก่อน

 

ขั้นตอนที่ 2
ขีดเส้นตามแนววงกบ ด้วยดินสอปลายแหลม แล้วไสส่วนเกินออกด้วยกบล้างยาว หรือถ้าต้องไสออกมากให้ตัดออกด้วยเลื่อยลันดาตามแนวเส้นก่อน แล้วค่อยไสออกให้เรียบด้วยกบอีกครั้ง ทดสอบยกบานประตูทาบกับวงกบให้บานประตูห่างจากขอบวงกบประมาณ 1/8 โดยรอบหรือประมาณเหรียญ 10 บาท แล้วทำเครื่องหมายด้านบน, ด้านหน้าที่บานประตู

 

 

ขั้นตอนที่ 3
วัดขนาดสำหรับติดบานพับขนาด 3นิ้วx4นิ้ว ให้วัดจากขอบบานด้านบน 7

นิ้วและขอบบานด้านล่าง 11นิ้ว และตัวกลางอยู่ระหว่างบานพับตัวบนและตัวล่างระยะห่างเท่ากัน ใช้ฉากเหล็กขีดเส้นแนวบานพับที่สันประตู แล้วใช้บานพับทาบที่เส้นประตู ขีดเส้นแนวแซะบานพับ

 

 

 

ขั้นตอนที่ 4
ใช้สิ่วขนาด 1นิ้ว แซะที่สันประตู ให้มีความลึกเท่ากับความหนาปีกบานพับ และความกว้างเท่ากับความกว้างปีกบานพับ แซะทุกจุดให้ครบ ยึดบานพับเข้ากับบานประตูด้วยสกรูขนาด 11/2นิ้ว

 

 

ขั้นตอนที่ 5
ยกประตูทาบกับวงกบใช้ลิ่มหนุนที่ด้านล่าง ปรับให้เหลือช่องว่างด้านบน-ล่างเท่ากัน และอัดลิ่มด้านบนที่ติดลูกบิดให้ด้านบานพับชิด แล้วขีดทำเครื่องหมายตำแหน่งสำหรับเซาะร่องบานพับที่วงกบ แล้วเซาะช่องบานพับที่วงกบด้วยสิ่วขนาด 1นิ้ว

 

 

ขั้นตอนที่ 6
ยึดบานพับเข้ากับวงกบ โดยหนุนลิ่มที่ด้านล่างบานประตู ยึดบานพับด้วยสกรูขนาด 11/2นิ้ว โดยยึดสกรูที่ข่องบนของบานพับทุกตัวก่อน แล้วทดลองเปิด-ปิดดูก่อน ปรับให้พอดีก่อนยึดสกรูให้ครบ แล้วค่อยใส่อุปกรณ์ต่างๆ ต่อไป

 

วิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของประตู

 

 

 

ขั้นตอนที่ 1
ปัญหาที่ 1 ประตูปิดแล้วดีดออก : อาจมีสาเหตุจากการเจาะช่องบานพับลึกเกินไป ทำให้บานพับไม่ได้ฉากกับประตู เวลาปิดจะทำให้ประตูดีดออกมาก วิธีแก้ไขคือให้ตัดกระดาษแข็งกว้างครึ่งหนึ่งของบานพับ คลายตะปูเกลียวที่ยึดบานพับออกและหนุนกระดาษแข็งเข้าไปให้บานพับได้ฉาก ขันตะปูเกลียวให้แน่น

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2
ปัญหาที่ 2 สกรูที่ยึดบานพับคลาย : สาเหตุเกิดจาก ไม้ในส่วนวงกบยุ่ย ไม่สามารถให้ตะปูเกลียวยึดบานพับไว้ได้ วิธีแก้ไขคือ ให้คลายตะปูเกลียวออกแล้วถอดบานพับออกจากวงกบ ใช้เดือยไม้ทากาวตอกอัดเข้ารูตะปูเกลียวเดิม หรือใช้ก้านหมุดตั้งลูกกอล์ฟทากาวตอกอัดในรูให้แน่น รอให้กาวแห้งจึงเจาะขึ้นตะปูเกลียวยึดบานพับได้

 

 

ขั้นตอนที่ 3
ปัญหาที่ 3 ลูกบิดไม่สามารถล็อคได้ : ประตูที่ปิดไปแล้ว เดือยลูกบิดขัดล็อคไม่ได้ สาเหตุอาจเกิดจากรูรับเดือยล็อคที่วงกบไม่ตรงกับเดือยล็อค แก้ด้วยการคลายตะปูเกลียวออกจากแป้นล็อค ตรวจสอบดูว่ารูรับเดือยกับแป้นเดือยเยื้องยังกัน

 

 

 

ขั้นตอนที่ 4
ปัญหาที่ 4 ประตูเอียงตก : ไม่สามารถปิดประตูได้ หรือจะต้องออกแรงเปิด-ปิดประตู สาเหตุเกิดจากสกรูบานพับที่ยึดอยู่คลายออก หรือบานพับเสื่อมสภาพ การแก้ไขคือ ขันยึดสกรูให้แน่น โดยยึดและดูแนวประตูให้ขนาดกับแนววงกบประตู หรือใช้กบไสขอบประตูให้พอดีกับช่องวงกบ

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการติดลูกบิดประตู

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 1
ใช้แผ่นแม่แบบ (ที่ติดมากับชุดลูกบิดประตู) โดยเอาแม่แบบนี้ติดไว้ที่ประตูให้อยู่ในตำแหน่งที่กำหนด จากนั้นใช้เหล็กปลายแหลมทำเครื่องหมายลงบนประตู

 

 

ขั้นตอนที่ 3
ให้วางแผ่นครอบแกนล็อกในตำแหน่งที่ติดตั้งแกนล็อคแล้วทำการขีดเส้นรอบแผ่นครอบ จากนั้นใช้สิ่วแซะเนื้อไม้ออกให้มีความลึกเท่ากับความหนาของแผ่นครอบ

 

ขั้นตอนที่ 4
ใส่ชุดเดือยล็อคเข้าไปในด้านสันประตูใส่ฝาครอบเดือยแล้วใช้สกรูขันยึดติดแผ่นครอบให้แน่นใส่ลูกบิดส่วนที่อยู่ด้านนอกของห้องและตามด้วยส่วนที่อยู่ด้านในห้องโดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนจากบริษัทผู้ผลิตลูกบิด

 

ขั้นตอนที่ 5
ทำการเจาะช่องรับเดือยล็อคที่ขอบวงกบโดยให้แกนกลางช่องที่เจาะอยู่ในตำแหน่งเดียวกับแกนล็อค

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 6
ทำการติดตั้งแผ่นรับการกระแทกโดยวางแผ่นรับการกระแทกครอบรูที่เจาะแล้ว ขีดทำเครื่องหมายจากนั้นใช้สิ่วแซะให้มีความลึกเท่ากับความหนาของแผ่นรับกระแทก ใช้สกรูทำการยึดให้แน่น

 

 

วิธีซ่อมสีประตูหน้าต่างที่เป็นเหล็ก

 

 

ขั้นตอนที่ 1
ถ้าเป็นโลหะที่ยังไม่เคยผ่านการทาสีมาก่อน ให้ใช้กระดาษทรายน้ำขัดที่ผิวโลหะให้ปราศจากคราบไขมัน และสนิม หรือถ้าเป็นโลหะที่มีสีเก่าทาอยู่ก่อนให้ทำการลอกสีโดยใช้น้ำยาลอกสีหรือเครื่องเป่าลมร้อนแล้วขัดสีเก่าออกให้หมดก่อน จนเห็นเนื้อโลหะ ตามซอกมุมให้ใช้เหล็กโป๊วแซะสีออกให้หมด

 

 

ขั้นตอนที่ 2
ปัดฝุ่นและเช็ดคราบไขมันออกจากผิวโลหะให้หมดด้วยทินเนอร์ หรือ น้ำมันก๊าด

 

 

ขั้นตอนที่ 3
ใช้แปรงทาสีขนาด 1 ½ นิ้ว ทาสีรองพื้นกันสนิมครั้งแรกโดยพยายามทาให้ทั่วส่วนตามมุมควรใช้แปรงขนาด ½ นิ้ว ทาให้ทั่ว แล้วปล่อยให้แห้ง

 

 

ขั้นตอนที่ 4
ทาสีรองพื้นซ้ำเป็นครั้งที่สองอีกครั้งโดยรองให้สีที่ทาแห้งก่อนจะเป็นการช่วยป้องกันสนิมได้ดียิ่งขึ้น

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 5
เมื่อสีรองพื้นแห้งแล้วใช้กระดาษทราย เบอร์ 400 ขัดลูบเบาๆให้ผิวเรียบเนียนเท่านั้นจึงทาสีจริงทับลงไป 2 เที่ยวโดยที่จะต้องรอให้แห้งสนิทก่อนทาทับเที่ยวต่อไป ซึ่งต้องเป็นสีสำหรับทาโลหะโดยเฉพาะเช่นสีน้ำมันหรือ สีผสมทินเนอร์

 

วิธีการเปลี่ยนกระจกบานประตูหน้าต่าง

 

 

ขั้นตอนที่ 1
หากยังไม่สามารถทำการเปลี่ยนกระจกได้ทันทีควรนำผ้าใบ หรือผ้าพลาสติกทำการขึงปิดลมหรือแมลงเย็บด้วยเครื่องยิงลวดชั่วคราว

 

 

ขั้นตอนที่ 2
ใช้เหล็กโป๊วค่อยๆ งัดคิ้วไม้ที่ยึดรัดกระจกด้านในออกทั้ง 4 ด้าน ควรสวมถุงมือป้องกันกระจกบาดและขัดทำความสะอาดขอบกรอบบานด้านในด้วยกระดาษทราย

 

 

ขั้นตอนที่ 3
ใช้ตลับเมตรวัดขนาดเพื่อตัดกระจกใหม่โดยให้กระจกมีขนาดเล็กกว่าขอบด้านในข้างละ 1/8 นิ้ว ความหนาของกระจกจะต้องเท่าของเดิมโดยอาจจะเทียบจากกระจกเก่าที่แตกก็ได้

 

 

 

ขั้นตอนที่ 4
ค่อยๆวางกระจกในขอบบาน โดยวางลงที่ละด้าน ติดคิ้วไม้ยึดกระจกด้วยตอก ตะปูเข็มขนาด 1 นิ้ว ตอกระยะห่างกันพอสมควร ประมาณ 6-8 นิ้ว

 

 

ขั้นตอนที่ 5
ยึดกระจกให้แนบกับคิ้วกรอบบานกระจก ด้วยซิลิโคนใสป้องกันกระจกสั่นเวลาลมพัด หรือขณะที่เปิด  ปิด

 

 

 

ขั้นตอนที่ 6
ถ้าหากเป็นประตูที่เก่าอยู่แล้วอาจจะทาสีที่บานประตูทั้งหมดเลยก็ได้ แต่หากไม่ต้องการทาสีที่คิ้วกระจกโดยใช้สีเดิมอย่างเดียว

 

 

 

การเลือกซื้อประตู

ขั้นตอนที่ 1

ตำแหน่งติดตั้ง - ถ้าเป็นภายนอกก็ต้องเลือกไม้เนื้อแข็งที่ทนแดด ทนฝนได้ เช่น ไม้สัก ไม้มะค่า

ขั้นตอนที่ 2

ลักษณะการใช้งาน - ถ้าต้องการปิดให้มิดชิดต้องเป็นแบบทึบหมด ถ้าต้องการให้ห้องมีแสงสว่างเข้าถึง ต้องเป็นแบบมีกระจก และถ้าต้องการให้มีอากาศถ่ายเทได้ ต้องเลือกแบบมีบานเกล็ด

ขั้นตอนที่ 3
ขนาด - ถ้าติดวงกบไว้แล้ว ต้องเลือกขนาดให้พอดีกับวงกบ - ถ้ายังไม่มีวงกบ ก็แล้วแต่ว่าต้องการความกว้างเพียงไร

ขั้นตอนที่ 4
ลวดลาย - ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัว และรูปแบบการตกแต่งโดยรวมของห้องนั้น หรือ บริเวณนั้น

ขั้นตอนที่ 5
งบประมาณ - จะเป็นตัวกำหนดว่า สามารถซื้อประตูที่มีคุณภาพ มากน้อยเพียงไร

ขั้นตอนที่ 6
หลังตัดสินใจได้แล้วจะต้องดูความเรียบร้อยของประตู ดังนี้ ขนาด-ต้องดูที่ขอบหรือสันของประตูว่าขนาดที่ระบุไว้นั้นตรงกับความต้องการหรือไม่ ผิวหน้า-ต้องดูว่ามีตาไม้ หรือมีตำหนิที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการขัดแต่งทำสีหรือไม่ ความปราณีตจะเป็นเรื่องของรายละเอียดเช่น การประกอบ การขัดแต่งต่าง ๆโดยปกติจะมีการแบ่งเกรด ตามคุณภาพของงานซึ่งย่อมมีผลต่อราคา

 

 

ชนิดของวงกบประตู

 

 

 

ขั้นตอนที่ 1
วงกบไม้ คือส่วนที่อยู่ระหว่างบานเปิดกับผนังบ้าน มักใช้ไม้เนื้อแข็ง (ไม้เต็งหรือไม้แดง) ขนาด 2นิ้ว x4 นิ้ว ชึ่งเมื่อติดตั้งแล้วจะพอดีกับแนวของผนังปกติ ยกเว้นในส่วนของผนังห้องน้ำที่ควรใช้วงกบขนาด 2นิ้วx5นิ้ว เพราะจะเสมอกับความกว้างของผนังห้องน้ำเมื่อปูกระเบื้องผนังเรียบร้อยแล้ว

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2
วงกบอลูมิเนียม มีให้เลือกหลายระดับราคาติดตั้งได้ง่าย รวดเร็ว มักใช้งานในลักษณะของบานเลื่อนและบานกระทุ้ง ปัญหาสำคัญของประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมคือ ในเรื่องของคุณภาพของตัวอลูมิเนียม เนื่องจากชิ้นส่วนของบานอลูมิเนียมจะประกอบด้วยกล่องกลวงที่มีช่องว่างและรูน๊อตอยู่มาก ซึ่งจะเป็นที่ทำให้น้ำแทรกซึมเข้าไปได้ ประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมคุณภาพดี จะต้องมีช่องระบายน้ำออกจากตัววงกบสู่ภายนอกได้ด้วย

 

 

ขั้นตอนที่ 3
วงกบพีวีซี (PVC)เป็นวัสดุพลาสติกชนิดแข็งที่นำมาหล่อหลอมได้ดอีก พีวีซี ที่นำมาใช้ทำประตูจะมีโครงสร้างคล้ายอลูมิเนียม แต่อ่อนตัวและบอบบางกว่า มีราคาถูกกว่า ทำความสะอาดได้ง่าย แต่อายุการใช้งานสั้นและดูไม่สวยงาม

 

ขั้นตอนที่ 4
วงกบใยไม้อัดแข็ง เป็นวัสดุที่นำมาใช้ทดแทนไม้จริง ทำจากเส้นใยไม้(Wood Fibre)ผสมกับเรซิ่น นำมาอัดลายนูนลูกฟูกด้วยเครื่องจักรอัดแรงสูง ติดตั้ง เหมือนกับบานไม้ทั่วๆไป ไสแต่งตัวบานได้เหมือนไม้ แต่มีราคาค่อนข้างแพงและมีขนาดให้เลือกใช้น้อย

 

 

 

 

 

 

 

 รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 74.59 KBs
Upload : 2009-02-17 11:46:34

Size : 2.01 KBs
Upload : 2009-02-17 11:50:28
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

1
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


TATC KM2011 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 1.175927 sec.