การเข้าสายแลนการเข้าสายแลน

       อุปกรณ์ที่่ใช้  เรียงตามลำดับที่แนะนำในคลิป
  • หัว rj 45   8 pin
  • หัวล๊อคสาย
  • สาย utp
  • คีมเข้าหัว
  • ตัวทดสอบสัญญาณ
  • ปากกาเคมี (ใช้ขีดเพื่อตัด)

1.ใส่หัวล๊อคสาย และทำการปอกสายไฟให้เรียบร้อย

2. ทำการแยกสาย เป็นคู่ๆ ตามสี

3. จัดเรียงสายตามสี (ในวิดิโอตัวอย่างนี้ จะทำการเรียงสายตามสีของสาย cross คือ  ขาวส้ม-ส้ม-ขาวเขียว-น้ำเงิน-ขาวน้ำเงิน-เขียว-ขาวน้ำตาล-น้ำตาล) โดยจะจัดสายให้เป็นระเบียบ และจัดให้แผ่เรียงกันดังตัวอย่าง

4.ใช้ปากกาเคมีทำเครื่องหมาย เพื่อกำหนดจุดตัด ปรกติควรให้มีความยาวประมาณ 1.3-1.5 เซนติเมตร และทำการตัดให้เรียบร้อย (การตัดต้องจัดเรียงสายให้ถูกตำแหน่งและแผ่ให้เรียบร้อยก่อน เพื่อความสะดวกในการเข้าหัว)

5. ใส่หัว rj45 เข้าไป จากนั้น เชคว่า สายเส้นเล็กๆนั้น เข้าถึงสุดหัวหรือไม่  

6. นำคีมเข้าสายมาล๊อกหัวให้แน่น และเลื่อนหัวล๊อคสายมาใส่ให้เรียบร้อย

7. เมื่อเข้าหัวครบทั้ง 2 ข้างแล้ว นำตัวทดสอบสัญญาณมาทดสอบ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


ect

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ