สูตรการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชั่นเลขชี้กำลัง

http://mathstat.sci.tu.ac.th/~charinthip/main%20menu/Ch2MA211/Derivative05-exponential.pdf

เว็ปนี้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันเลขชี้กำลังและฟังก์ชั่นลอการิทึ่ม

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


BILLE_PE

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไฟฟ้ากำลัง