อินทิกรัลไม่จำกัดเขต

เมื่อ f เป็นฟังก์ชันต่เนื่องบนช่วง [a,b] ถ้า F เป็นฟังก์ชันบนช่วง [a,b] โดยที่ F'(x) = f(x) แล้ว

จากทฤษฎีบทหลักมูลของอินทิกรัลแคลคูลัส เราเขียนสัญลักษณ์


ดังนั้น การหาอินทิกรัลจำกัดเขตโดยใช้ทฤษฎีบทหลักมูลของอินทิกรัลแคลคูลัส ทำได้ดังนี้http://203.114.105.84/virtual/math43201/www.geocities.com/math61th/cal/int_3.html

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CG110

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เครื่องมือวัดและควบคุม