การประยุกต์แคลคูลัสเพื่อนำมาใช้

การประยุกต์นำมาใช้

การพัฒนาและการใช้แคลคูลัสได้ขยายผลไปแทบทุกส่วนของการใช้ชีวิตในยุคใหม่ มันเป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เกือบทุกสาขาโดยเฉพาะ ฟิสิกส์ การพัฒนาสมัยใหม่เกือบทั้งหมด เช่น เทคนิคการก่อสร้าง การบิน และเทคโนโลยีอื่น ๆ เกือบทั้งหมด มีพื้นฐานมาจากแคลคูลัส

แคลคูลัสได้ขยายไปสู่ สมการเชิงอนุพันธ์ แคลคูลัสเวกเตอร์ แคลคูลัสของการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์เชิงซ้อน แคลคูลัสเชิงเวลา แคลคูลัสกณิกนันต์ และ ทอพอโลยีเชิงอนุพันธ์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม

โหวตแล้วค้าบ

ตั้งโดย : TimdeksaT
11 ปี ที่ผ่านมา

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


NooM14969

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เครื่องกล