การให้..มีความสุขยิ่งกว่าการรับ

'การให้ จะเป็นเหตุที่ทำให้ทั้งผู้รับ และผู้ให้ มีความสุข' สำหรับผมแล้ว 'การให้' (GIVE) ที่ก่อให้เกิดสุข ควรมีลักษณะดังนี้ Gladly (ให้ด้วยใจยินดี) Impartially (ให้อย่างไม่ลำเอียง) Voluntarily (ให้ด้วยความสมัครใจ) Expecting Nothing Back (ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน) การให้เช่นนี้ เป็นการให้ที่ 'มีคุณค่า' ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนทำให้หนังสือเล่มนี้คลอดออกมา ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ขอขอบคุณสำหรับทุกข้อคิด คำคม หรือสุภาษิตต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพระคัมภีร์ไบเบิ้ล และผมต้องขออภัยหากอ้างอิงข้อความใดโดยไม่ทราบแหล่งที่มา หวังว่าทุกคนที่ได้หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่าน หรือแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น จะมีความสุขถ้วนหน้า !

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม

โหวดให้นะค๊ะ ^^

ตั้งโดย : DG06
10 ปี ที่ผ่านมา

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Nu_Mold_Making

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคนิคการผลิต