นางสาวธัญญนุช ดีปินตา

 

ชื่อ : ครูธัญญานุช  ดีปินตา
การศึกษา : วศบ.ไฟฟ้า-โทรคมนาคมฯ RMUTL
รับผิดชอบการสอน : วงจรไฟฟ้า  เครื่องวัดและการวัดไฟฟ้า เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต โครงงาน 
หน้าที่ในแผนก      : งานครูที่ปรึกษา งานกิจกรรม  
ติดต่อ                 : 0833221737