การเบิร์นออดิโอ

Nero smartstart

Nero SmartStart เป็นหน้าต่างการทำงานของโปรแกรมเขียนแผ่น CD อย่างนีโร ที่รวมความสามารถในการทำงานพื้นฐานของโปรแกรมที่สำคัญไว้อย่างครบถ้วน ทำให้สะดวกและรวดเร็วต่อการใช้งานและการเข้าถึงของผู้ใช้งาน สำหรับเมนูคำสั่งในการทำงานของNero SmartStart เมื่อเปิดขึ้นมา บริเวณแถบทางซ้ายมือจะประกอบไปด้วยคำสั่งการทำงานที่สำคัญได้แก่ 

 

  • เบิรน์ข้อมูล 
  • เบิร์นออดิโอ
  • ริพอออดิโอ
  • การคัดลอกดิกส์

สำหรับเนื้อหาตอนนี้เรามาลองใช้งานการ เขียนแผ่นเพลง ออดิโอ CD ด้วย Nero SmartStart กันแบบง่ายๆ ดังนี้ครับ

สมมุตว่า เราต้องการแผ่น CD เพลง ไปเล่นกับเครื่องเล่นรุ่นเดิม ที่ไม่รองรับการอ่านไฟล์เพลงแบบ MP3 บนรถยนต์ของเรา ดังนั้นเราต้องเขียนไฟล์เพลงแบบ MP3 บนคอมพิวเตอร์ของเรา เพื่อไปใช่เล่นกับเครื่องเล่นดังกล่าว

สิ่งที่เราต้องเตรียม 

1 ไฟล์เพลงต้นฉบับ ที่ต้องการเขียนไปฟังบนรถยนต์ 

2 แผ่น CD เปล่า

3 โปรแกรมเขียนแผ่น Nero 

ขั้นตอนการทำงาน 

1 ใส่แผ่น Cd ต้นฉบับ ที่เราต้องการคัดลอกเข้าไปในเครื่องอ่านแผ่น 

2 เปิดโปรแกรม Nero SmartStart ขึ้นมาแล้วคลิกที่คำสั่ง เบิร์นออดิโอ 

จะแสดงหน้าต่างต่อมา การ Add หรือเพิ่มข้อมูล ให้เราคลิกที่ปุ่ม "เพิ่ม"

หน้าต่างต่อมา ให้เรามองหาหรือคลิกเข้าไปเลือกไฟล์ข้อมูลเพลงที่ต้องการเขียน แล้วคลิกเปิด (Open) เข้ามาจนครบตามจำนวนที่เราต้องการ ปกติแล้วจะได้ประมาณ 18 เพลง ต่อแผ่น CD ความจุประมาณ 700 MB.

5 กลับมาที่หน้าต่างเดิม ให้เราคลิกปุ่ม เบิร์น 

6 คอยสักพักการเขียนข้อมูลงแผ่นก็จะเริ่มขึ้น จนแสดงข้อความว่าการเขียนแผ่นเสร็จเรียบร้อย

7 นำแผ่นไปทดลองเล่นหรือเปิดใช้งานตามที่เราต้องการต่อไปได้