ปัญหาที่เกิดจาก BIOS

ปัญหาที่เกิดจาก Bios
ปัญหาที่เกิดจาก BIOS

การแก้ไขเมื่อ Flash BIOS ล้มเหลว 
             หลังจาก Flash BIOS แล้ว ถ้ากระบวนการดำเนินการไปอย่างถูกต้อง คอมพิวเตอร์ก็จะทำงานได้อย่างถูกต้อง ไม่ มีปัญหาอย่างใด อย่างไรก็ตาม หลายครั้งพบว่าผลจากการ Flash BIOS ไม่ได้เป็นไปตามที่ คาดหวังทุกประการ บางครั้ง อาจ พบความผิดพลาดได้ เช่น ในกรณีของผู้ใช้งานที่เคย Flash BIOS ครั้งแรก อาจจะทำผิดพลาด โดยการ ปิดสวิทช์ไฟ ระหว่างกระบวนการ Erase , Re-program BIOS ซึ่งกรณีนี้จะทำให้ไบออสเสีย ใช้บูตคอมพิวเตอร์ ไม่ได้ หรืออีกกรณี หนึ่งคือ มีความผิดพลาดในตัวโปรแกรมเอง เมื่อ Flash แล้วปรากฎว่าใช้งานไม่ได้อีกต่อไป อาการที่บ่งชี้ว่า ไบออสเสียก็คือ เมื่อเปิดสวิทช์แต่เครื่องไม่บูต ไม่มีเสียงบี๊บ (POST = Power on self test) ไม่มีข้อความใด ปรากฎ บนจอภาพ ถ้าอาการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการ Flash BIOS ก็ให้ตั้งสมมุติฐานไว้ก่อนว่า เกิดปัญหาขึ้นจากการ Flash BIOS 
             สาเหตุที่ทำให้ไบออสนอกจากการ Flash ผิดแล้ว ยังเกิดได้จากไวรัสบางตัว เช่น W32.CIH.SPACEFILLER ซึ่งถูกตั้งเงื่อนไขให้ Flash BIOS ด้วยโปรแกรมขยะอีกด้วย 

การแก้ไข 
             หลังจาก Flash BIOS แล้วเมื่อเปิดคอมพิวเตอร์แล้วไม่บูต ให้ปิดสวิทช์แล้วแกะไบออสออก    ระหว่างการแกะให้ ระวัง เพราะตัว EEPROM สำหรับ BIOS นั้นมีหลายประเภท ประเภทที่เป็นตีนตะขาบเสียบบน Socket จะแกะง่ายกว่า แต่หากเป็นลักษณะคล้ายฝังตัวใน Socket แบบนั้นแกะลำบากมากกว่า 

1. ให้แกะ BIOS จากเมนบอร์ดที่ดี หรือนำเอา BIOS ที่ดีอยู่แล้ว มาใส่แทน BIOS ที่เสียแทน
2. ให้เปิดเครื่องและบูตเครื่องตามปกติ สังเกตว่าคอมพิวเตอร์จะต้องบูตตามปกติ ถ้าอาการเสียนั้นเกิดจากไบออสเสีย แต่ถ้าไม่บูตอีก แสดงว่าไบออสไม่เสียแล้ว แต่เป็นเมนบอร์ดเสียแทน
3. ถ้าเครื่องก็บูตขึ้นมาแล้ว การทำงานของไบออสนั้นจะเหมือนกันกับสตาร์ตเตอร์ในวงจรของหลอดฟลูออเรสต์เซ็นต์ คือ เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ได้แล้ว BIOS ก็หยุดทำงานไป (จะทำงานอีกครั้งเมื่อใช้พวกโปรแกรม Management เข้าถึงข้อมูลใน DMI Pool เท่านั้น)
4. ต่อไปเมื่อคอมพิวเตอร์เปิดขึ้นมาแล้ว ก็เอาไบออสตัวเก่าออก แกะขณะที่เปิดเครื่องอยู่ (ระวังตัวไบออสตกลงบน เมนบอร์ด หรือพลาดขาไปถูกส่วนอื่น ที่เป็นวงจรในเคส ระวังเกิดความเสียหาย 
5. เมื่อถอดเสร็จให้เอาไบออสตัวที่เสียใส่ลงไปแทน และ Flash BIOS ลงไปอีกครั้ง โดยใช้โปรแกรม Flash BIOS ตามปกติ หลังจากนั้นให้ลองบูตเครื่อง ถ้าบูตได้ก็แสดงว่า BIOS ตัวที่เสียถูก Re-Program ให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติอีก