การ dear password BIOS

การ Dear Password Bios 
1. ให้คุณเปิดเครื่องขึ้นมา โดยเข้าสู่ MS-DOS mode ค่ะ (ต้องเป็น DOS mode จริงๆ นะ ไม่ใช่ MS-DOS Prompt ใน Windows) และจากนั้นที่ C:\> ให้พิมพ์ว่า debug ดังรูปข้างล่าง แล้วกด Enter นะคะ
2. คุณจะเห็นเครื่องหมายขีดกลาง (-) ให้คุณพิมพ์ว่า o 70 2e (ตัวแรกตัวโอ ตัวที่ 3 เป็นเลขศูนย์นะคะ) ดังรูปข้างล่างนี้แล้วกด Enter
3. คุณก็จะพบเครื่องหมายขีดกลางอีก (-) ก็ให้คุณพิมพ์ว่า o 71 ff (ตัวแรกตัวโอนะคะ) ดังรูปข้างล่างนี้แล้วกด Enter
4. สุดท้าย คุณก็จะพบเครื่องหมายขีดกลางอีกครั้ง (-) ก็ให้คุณพิมพ์ Q แล้วกด Enter ค่ะ คุณก็จะกลับสู่ C:\> ดังรูปข้างล่างนี้ ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยค่ะ
5. เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย ทีนี้คุณลอง BOOT เครื่องใหม่ และเข้าไปใน BIOS ที่มีการตั้ง Password ไว้ คุณก็จะสามารถเข้าไป Set ค่าต่างๆ ได้โดยที่จะไม่มีการถาม Password แต่อย่างใด...