การ Clear password BIOS

วิธีการ Reset BIOS (CMOS) Password หรือพูดง่ายๆ ว่า ลบ Password ใน BIOS นั่นเอง ซึ่งจะทำให้คุณสามารถทำการ เข้าไป Set ค่าต่างๆ ใน BIOS ที่มีการตั้ง Password ได้โดยที่ไม่ต้องใส่ Password มีประโยชน์ ในกรณีที่คุณจำ Password ไม่ได
1. ให้คุณเปิดเครื่องขึ้นมา โดยเข้าสู่ MS-DOS mode ค่ะ (ต้องเป็น DOS mode จริงๆ นะ ไม่ใช่ MS-DOS Prompt ใน Windows) และจากนั้นที่ C:\> ให้พิมพ์ว่า debug ดังรูปข้างล่าง แล้วกด Enter นะคะ
2. คุณจะเห็นเครื่องหมายขีดกลาง (-) ให้คุณพิมพ์ว่า o 70 2e (ตัวแรกตัวโอ ตัวที่ 3 เป็นเลขศูนย์นะคะ) ดังรูปข้างล่างนี้แล้วกด Enter
3. คุณก็จะพบเครื่องหมายขีดกลางอีก (-) ก็ให้คุณพิมพ์ว่า o 71 ff (ตัวแรกตัวโอนะคะ) ดังรูปข้างล่างนี้แล้วกด Enter
4. สุดท้าย คุณก็จะพบเครื่องหมายขีดกลางอีกครั้ง (-) ก็ให้คุณพิมพ์ Q แล้วกด Enter ค่ะ คุณก็จะกลับสู่ C:\> ดังรูปข้างล่างนี้ ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยค่ะ
5. เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย ทีนี้คุณลอง BOOT เครื่องใหม่ และเข้าไปใน BIOS ที่มีการตั้ง Password ไว้ คุณก็จะสามารถเข้าไป Set ค่าต่างๆ ได้โดยที่จะไม่มีการถาม Password แต่อย่างใด...