การทำงานของ BIOS

ขั้นตอนการทำงานของไบออสเป็นอย่างไรนะ

    ไบออส (BIOS) ย่อมาจากคำว่า Basic Input/Output System คือโปรแกรมขนาดเล็กที่มากับตัวเมนบอร์ดทำหน้าที่ในการควบคุม และตรวจสอบสอบการทำงานต่าง ๆ ของอุปกรณ์บนเมนบอร์ด หากพบว่าเกิดความผิดพลาดในส่วนใดของการทำงานไบออสก็จะรายงานความผิดพลาดนั้นออกมาทางหน้าจอ หรือส่งสัญญาณ Beep Code ให้ทราบ หากปราศจากไบออสแล้วก็จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานได้ จำเป็นต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่เพียงอย่างเดียว ทีนี้เรามาดูการทำงานของมันว่าเป็นอย่างไร
1. ขั้นตอนการ POST (Power -On Self Test) เมื่อผู้ใช้เปิดเครื่องขึ้นสวิตซ์เครื่องขึ้นมา ไบออสจะตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มาเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น คีย์บอร์ด ฟล็อบปี้ดิสก์ แรม จอภาพ หากอุปกรณ์ตัวไหนมีการทำงานผิดพลาดหรือขัดข้องไบออสจะรายงานข้อความผิดพลาด พร้อมทั้งส่งสัญญาณ Beep Code ให้เราทราบ
2. เครื่องจะบูตค่าต่าง ๆ ของอุปกรณ์แต่ละตัวขึ้นมาทำงานซึ่งค่าเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในหน่อยความจำ CMOS
3. เครื่องจะบูตไฟล์สำคัญรวมถึงระบบปฎิบัติการที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์ขึ้นมาทำงาน
4. เมื่อระบบปฎิบัติการเริ่มทำงานแล้วไบออสก็จะถอยกลับไปทำงานอยู่เบื้งหลัง เช่นการอ่านค่าการทำงาน ของฮาร์ดดิสก์ แรม หรือนำเครื่องเข้าสูระบบประหยัดพลังงานตามค่าที่กำหนดไว้หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
5. เมื่อถึงขึ้นตอนการปิดเครื่องไบออสจะเข้าไปตัดการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ บนเมนบอร์ดทั้งหมด และจัดการตัดไฟที่จ่ายให้เพาเวอร์ซัพพลาย ส่วนค่าต่าง ๆ ที่เรากำหนดในไบออสจะถูกเก็บในหน่วยความจำ CMOS