ความหมายของ BIOS

 

BIOS ย่อมาจาก Basic  Input Output System ไบออส คือโปรแกรมเล็กๆ

ที่ถูกเก็บไว้ในชิป ROM ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ บนเมนบอร์ด

และมีส่วนสำคัญมากในการบู๊ตเครื่อง  เพราะไบออสจะคอยตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมดหาก

อุปกรณ์ตัวไหนมีการทำงานผิดพลาด  ไบออสก็จะรายงานหรือส่งสัญญาณเสียงให้เราได้

ทราบทันที ไบออสจะทำงานหลังจากมีการเปิดสวิทซ์ ทันที ที่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์

โดยจะทำการตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ เช่น harddisk, disk drive,

cd-rom, ram เป็นต้น

    ไบออส (Basic Input Output System) เป็นโปรแกรม ขนาดเล็กที่อยู่ในเมนบอร์ด

ของคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบการทำงานของเครื่องที่ทำงานอยู่ในระดับต่ำกว่า

ระบบปฏิบัติการโดยบรรจุอยู่ในชิป ROM โดยจะมีฟังก์ชันควบคุมการทำงานต่างๆที่จำเป็นต่อ

การบู๊ตระบบ ถ้าไบออสเสียหายเครื่องจะบู๊ตไม่ได้

                        ภาพแสดงลักษณะของไบออส

  • ในสมัยก่อนเมื่อประกอบเครื่อง เสร็จแล้วทำการบู๊ตเครื่องจะไม่สามารถบู๊ตได้ในทันที่

จะต้องกำหนดค่าในไบออสก่อนว่ามีสื่อบันทึกข้อมูลอะไรอยู่ในเครื่องบ้างได้แก่

ฟล็อบปี้ดิสก์ ฮาร์ดดิสก์ ไดร์ฟซีดีรอม แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไบออสให้

สามารถค้นหาและตรวจสอบอุปกรณ์ที่ติดตั้งโดยอัตโนมัติ

  • ดังนั้นเมื่อเราประกอบเครื่องเสร็จแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องทำการปรับแต่งไบออสอีกต่อไป

เครื่องจะสามารถบู๊ต และทำงานได้ตามปกติ แต่ในบางกรณีที่เราติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม

และเครื่องทำงานไม่ถูกต้อง หรือ ระบบไม่เสถียรเท่าที่ควรเราก็อาจจะต้องทำการปรับแต่ง

ไบออสเพื่อแก้ไขให้ระบบทำงานได้ดีหรือเร็วขึ้นได้

จุดมุ่งหมายในการปรับแต่งไบออส

หากเราต้องการใช้คอมพิวเตอร์ทำงานตามปกติ ก็ไม่จำเป็นต้องปรับแต่งไบออสในเครื่องแล้ว

แต่ถ้าต้องการให้เครื่องทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น การปรับแต่งไบออสจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้

โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้

1.ปรับแต่งเครื่องให้ทำงานอย่างมีเสถียรภาพ บางครั้งถ้าปรับแต่งไบออสไม่ถูกต้องอาจจะทำให้

เครื่องแฮงค์บ่อยๆ เช่น ปรับชนิด และ ความเร็วของแรมไว้ไม่ถูกต้อง

2.แก้ปัญหาฮาร์ดแวร์ต่างๆ ซึ่งบางครั้งเราติดตั้งเพิ่ม อาจจะทำงานเข้ากับเครื่องไม่ได้ เช่น เครื่องพิมพ์

รุ่นเก่าอาจจะไม่สนับสนุนการถ่ายโอนข้อมูลต่างๆทางพอร์ตขนาน

3.ปรับแต่งให้เครื่องทำงานได้เร็วขึ้น