การแบ่ง Partition Hard-disk

1. คลิกขวาที่ Computer > ให้เลือก Manage2. จากนั้นให้มองหา Disk Management3. จากนั้นให้เราเลือก Drive ที่เราต้องการแบ่ง

ในตัวอย่างผมต้องการแบ่ง Disk1 นั้นคือ Drive D: นั้นเอง ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 64GB

ในขั้นตอนนี้ให้เราคลิกขวาบนพื้นที่ของ Drive นั้นแล้วเลือก Shrink Volume4.Total size before shrink in MB : คือพื้นที่ความจุจริงของ Drive นั้นที่เราเลือก

Size of available shrink in MB : คือพื้นที่ในส่วนที่เราสามารถแบ่งได้

Enter the anount of space to shrink in MB : จำนวนพื้นที่ความจุที่เราต้องการแบ่ง

Total size after shrink in MB : พื้นที่ที่เหลือหลังจากการแบ่งไดด์

เมื่อเราเลือกได้แล้วว่าจะแบ่งพาติชั่นเท่าไรก็ให้กด Shrink เลยครับ

 


5. เมื่อเราทำการ Shrink เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้มาเพิ่มอีก Drive แต่เรายังไม่สามารถใช้งานมันได้ ต่อ

จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนต่อไป โดยกด คลิกขวาที่ Drive ใหม่

 
6. จากนั้นให้เลือก New simple Volume

 

7. จากนั้นให้กด Next

 
8. ขั้นตอนนี้ก็กด Next ต่อไป 

 
9. ขั้นตอนนี้ให้เราเลือกชื่อ Drive ที่เราต้องการ

 
 

10. ให้เราเลือกตามรูปเลยครับ File system : NTFS Volume lable : ให้เราใส่ชื่อที่เราต้องการเช่น DATA , Music
  
11. 
 
จากนั้นเราก็จะได้ไดด์ ที่พร้อมใช้งานแล้วครับ