3201-6001,3204-6001 โครงการ

ประกาศเกี่ยวกับรายวิชาโครงการ (ครูหยาดพิรุณ  หิมพรหม)

** ให้นักศึกษาที่ส่งหัวข้อนำเสนอโครงการผ่านแล้ว ดาวน์โหลดแบบฟอร์มวิชาโครงการจากหน้าเว็บ tatc.ac.th แล้วจัดทำแบบเสนอโครงการ และตัวรูปเล่ม บทที่ 1-5 (ศึกษาการจัดรูปแบบ ฟอนต์ ให้ดีค่ะ)
นำรูปเล่มเข้ามาส่งและปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการของนักศึกษาได้(ไม่จำเป็นต้องปริ๊นสีค่ะ เพราะต้องมีการแก้ไขแน่นอน) ในวันอาทิตย์ เวลา 13.00 เป็นต้นไป

** จะส่งเกรดในวันอาทิตย์ที่ 26 ก.พ. 55 นี้ หากยังไม่ผ่าน เกรดเป็น มส นะคะ **

** ขอให้นักศึกษาโชคดีในวิชาโครงการค่ะ **