3204-4002 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2

 
คำชี้แจง ให้นักศึกษา...

          ให้นักศึกษาสร้างแผ่นโฆษณาและแผ่นพับโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word โดยมีข้อกำหนดดังนี้
          หัวข้อเรื่อง : เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แผ่นโฆษณาจำนวน 1 แผ่น กำหนดขนาดกระดาษเป็น A4 แนวตั้ง ใส่เนื้อหาหรือข้อความ รูปภาพประกอบ แผนที่เส้นทาง หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่ของสำนักงานที่จะติดต่อไปได้ ของสถานที่ท่องเที่ยวที่นักศึกษาได้เลือกมา เลือกและกำหนดขนาดตัวอักษรให้ถูกต้องว่าแต่ละส่วนข้อความควรใช้ขนาดเท่าไหร่ พร้อมทั้งตกแต่งแผ่นโฆษณาให้สวยงาม จูงใจต่อผู้พบเห็น
          แผ่นพับ 1 แผ่น กำหนดขนาดกระดาษเป็น A4 แนวนอน จากนั้นแบ่งเป็น 3 คอลัมน์ตามรูปแบบการทำแผ่นพับ และใส่ข้อความเนื้อหาในแผ่นพับให้ครบถ้วนทุกหน้า ตรวจทานดูให้ละเอียดและครบถ้วนว่าควรมีอะไรบ้างจากนั้นให้ปริ๊นขาวดำหรือสี (ถ้าสะดวก) ส่งโดยเรียงหน้างานดังนี้
          1.หน้าปก ทำเป็นปกรายงานปกติ มีชื่อ นามสกุล รหัส วิชา ฯลฯ
          2.แผ่นพับ ให้ทำการพับให้เป็นแผ่นพับให้เรียบร้อย
          3.แผ่นโฆษณา แล้วเย็บแม็คที่มุมซ้ายบน ส่งก่อนเข้าสอบค่ะ


คำเตือน หากตรวจพบว่าชิ้นงานที่นำมาส่งนั้น มีการคัดลอกจากผู้อื่น หรือเว็บไซต์อื่นๆ มาส่ง จะทำการปรับตก (0) ในรายวิชานี้ทันทีค่ะ

 

****** ประกาศ เรื่องการส่งงาน *****
---------- การส่งงาน ให้นักศึกษาส่งงานวันสอบ ไม่ส่งงาน ไม่ให้สอบค่ะ--------------
+++++ หน้าปกรายงานเขียนส่ง ครูหยาดพิรุณ  หิมพรหม ค่ะ +++++

---------- กำหนดการสอบในวันที่ 22 มกราคม 2555 เวลา 14.00 น.  เข้าสอบไม่ตรงเวลาจะหักคะแนนและไม่ให้เข้าสอบนะจ๊ะ  ----------