3204-4001 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1

คำชี้แจง ให้นักศึกษา....

           ให้นักศึกษาสร้างการนำเสนอโดยใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint โดยมีข้อกำหนดดังนี้                
           หัวข้อเรื่อง : วิศวกรรมซอฟท์แวร์
           จำนวนหน้าสไลด์ : ไม่ต่ำกว่า 12 หน้า
           โดยการสร้างสไลด์นำเสนอนั้น ให้คำนึงถึงหลักการสร้างงานนำเสนอ แล้วให้นักศึกษานำมาประยุกต์ใช้กับชิ้นงานให้ถูกต้อง จากนั้นให้ปริ๊นสไลด์ที่สร้างเสร็จแล้วนั้น ลงในกระดาษ A4 โดยปริ๊นเป็นสีขาวดำหน้าละ 2 สไลด์ แล้วเข้าเล่มเป็นรายงานส่งก่อนเข้าสอบค่ะ

           คำเตือน หากตรวจพบว่าชิ้นงานที่นำมาส่งนั้น มีการคัดลอกจากผู้อื่น หรือเว็บไซต์อื่นๆ มาส่ง จะทำการปรับตก (0) ในรายวิชานี้ทันทีค่ะ

 

****** ประกาศ เรื่องการส่งงาน *****
---------- การส่งงาน ให้นักศึกษาส่งงานวันสอบ ไม่ส่งงาน ไม่ให้สอบค่ะ--------------
+++++ หน้าปกรายงานเขียนส่ง ครูหยาดพิรุณ  หิมพรหม ค่ะ +++++

---------- กำหนดการสอบในวันที่ 22 มกราคม 2555 เวลา 10.00 น.  เข้าสอบไม่ตรงเวลาจะหักคะแนนและไม่ให้เข้าสอบนะจ๊ะ  ----------